Kako se osloboditi negativnih misli

Posted by

Misli se ne mogu potiskivati. U daljem tekstu je objašnjeno 8 načina pomoću kojih se možete osloboditi negativnih misli ili 8 načina koji vam mogu pomoći da počnete da napredujete u tom pravcu.

Na neki način je iritantno imati mišljenje da se negativnih misli ne možemo osloboditi.

Negativna misao može se ticati greške na poslu, novčanih briga ili možda bezimenog straha. Šta god da je uzrok anksioznosti, strah ili briga, pokazalo se da je jako teško kontrolisati je. Osoba često intuitivno pokušava da se otarasi negativnih misli tako što pokušava da ih potisne ili zaboravi. Nažalost, kao što su mnoga istraživanja pokazala, potiskivanje misli ne funkcioniše. Naprotiv, konstantnim naporima koje ulažemo da potisnemo ili zaboravimo sadržaj neželjenih misli mi im dajemo još veću snagu. To je frustrirajuće. Pa, koje alternative postoje za oslobađanje od negativnih misli, misli za koje radije ne bi želeli da nam lutaju po glavi?

U članku za časopis American Psychologist ekspert za suzbijanje misli Danijel Vegner, objasnio je nekoliko potencijalnih metoda za oslobađanje od negativnih misli. U daljem tekstu objašnjene su metode koje preporučuju:

  1. Preusmeravanje pažnje

Kada želimo da preusmerimo svoje misli, npr. usled neke neprijatne situacije u društvu, mi ćemo pokušati da mislimo o nečem drugom, kako bi preusmerili pažnju sa sebe. Um luta okolo i traži novu stvar na koju će se fokusirati, što neko vreme daje osećaj smirenosti.

Preusmeravanje zaista funkcioniše, ipak, istraživanja su pokazala da je bolje preusmeriti pažnju sebi sa jednom konkretnom stvari, pre nego dozvoliti umu da luta. To je zato što um, koji luta bez cilja, privlači negativne stvari; bolje je koncentrisati se na, recimo, određenu muziku, TV program ili zadatak.

  1. Izbegavanje stresa

Još jedan intuitivni metod za izbegavanje upornih misli je opterećivanje nepotrebnim stresom. Mišljenje je da će žurba ostaviti tako malo mentalne energije, za misli koje nas muče. Nakon što je taj metod naučno testiran, pokazalo se da ovo predstavlja loš pristup. Zapravo, nasuprot mišljenju da nam pomaže da se okupiramo njime, stres podstiče da se negativne misli vrate još snažnije, tako da se sigurno ne treba koristiti time u izbegavanju neželjenih misli.

  1. Odlaganje misli za kasnije

Dok u kontinuitetu pokušavamo da suzbijemo misli, one će se vratiti u snažnijem obliku, tako da odlaganje misli za kasnije može funkcionisati. Istraživači su od osoba koje su imale problem sa upornim anksioznim mislima tražili da odlože svoje brige do određenog tridesetominutnog “perioda brige“.

  1. Paradoksalna terapija

Šta ako, umesto što pokušavamo da suzbijemo neželjenu misao, zamenimo istu sa mišlju o recimo smrti, da li se um usmeri i koncentriše na nju?

Čini se paradoksalno da preusmeravanje pažnje na takvu misao može pomoći da prethodna nestane, ali neki istraživači sugerišu da može da funkcioniše. Bazira se na već dugo ustaljenom principu “terapije izlaganja“: tu se, na primer, arahnofobičari polako i sigurno izlažu paucima, sve dok strah ne počinje da se smanjuje.

Ovaj pristup nije jedan od najboljih, ali istraživači sugerišu da može biti koristan kod otklanjanja negativnih misli kod osoba koje vode borbu sa opsesivno-kompulzivnim mislima i kompulzivnim ponašanjem.

  1. Prihvatanje

Na sličan način, ipak ne tako direktan, postoje neki dokazi da za osobu može biti korisno ukoliko pokuša da prihvati neželjene misli, pre nego da vodi bitku sa njima. Ovde je prikazano nekoliko instrukcija za koje su utvrdili da smanjuju stres kod učesnika:

“Borba sa mišlju koja vas opterećuje, podseća pomalo na borbu osobe koja se nalazi u živom pesku. Ja želim da posmatrate vaše misli. Zamislite da one izlaze na vaše uši, na malim znakovima koje drže vojnici koji marširaju. Ja želim da dozvolite vojnicima da marširaju ispred vas, kao u paradi. Ne svađajte se sa znakovima, ne pokušavajte da ih izbegnete i nemojte da ih terate da odu. Samo ih posmatrajte kako marširaju.

  1. Meditirajte

Slično prihvatanju, Budisti koriste meditaciju koja promoviše stav saosećanja i neosuđivanja za misli koje lete umom. Ovo takođe može biti koristan pristup za oslobađanje od negativnih misli.

  1. Samopotvrđivanje

Samopotvrđivanje je najnoviji psihološki način lečenja. Ovaj način obuhvata razmišljanje o pozitivnim osobinama i uverenjima i pronađeno je da povećava društveno samopouzdanje i samokontrolu, pored ostalih dobrobiti.

Takođe može biti korisno u borbi sa negativnim mislima, iako je taj vid lečenja još uvek eksperimentalan i testiran svega nekoliko puta.

  1. Pišite o tome

Nasuprot samopotvrđivanju, pisanje o najdubljim mislima i osećanjima, dosta je testirano i ima brojne zdravstvene i psihološke koristi (iako generalno ima malo efekta). Pisati o svojim emocijama, može pomoći da se oslobodite negativnih misli.

Sve ove tehnike predstavljaju neke od načina na koje osoba može pokušati da pomogne sebi. One ne mogu napraviti štetu, već samo mogu pomoći u borbi protiv negativnih misli i voditi je ka napretku u tome.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: PSYBLOG

Leave a Reply