Kako je najbolje da odreagujete kada neko viče na vas u besu

Posted by

Vikanje je tema jedinstvena za svaku osobu na ovoj planeti zato što je svako podigao svoj glas u besu bar jednom u toku svog života. Neki ljudi viču na dnevnom nivou, ali smo svi mi odgovorni za vikanje u nekoj tački našeg života. Postoje različiti načini reagovanja na ponašanje osobe koja viče, reagovanje  koje može pomoći da se ponašanje preusmeri, pre pogoršanja situacije.

Vikanje nije zdravo za veze i na duže staze ne daje pozitivne rezultate. U datom trenutku možemo prećutno da damo saglasnost osobi koja viče na nas kako bi uticali da vikanje prestane, ali onda kada se stvari vrate u normalu, mi se vraćamo na stari obrazac, jer sa vikanjem nismo dobili korisnu informaciju kako bi promenili određeno ponašanje. Kao primer možemo navesti sledeće. Ponašanje majke koja viče na svoju decu da slože igračke može da rezultira tako što će deca složiti svoje igračke tog trenutka. Međutim, to neće uticati na promenu njihovog razmišljanja da treba da slažu svoje igračke na svakodnevnom nivou. Deca će naučiti da slože igračke ukoliko su bila uslovljena putem sistema nagrađivanja ili kažnjavanja i prepoznaće važnost i vrednost slaganja igračaka.

Vikanje je štetno za veze. To nije konstruktivan način rešavanja teških situacija, ipak svaka osoba je sklona vikanju. Neki više od ostalih. Treba da budete svesni sopstvenog vikanja, da razumete zašto neki ljudi konstantno viču i da znate kako da postupate sa osobom koja viče.

Kada neko konstantno viče na vas u realnom životu, te osobe vrše emotivnu tiraniju nad vama. Njihov cilj je da steknu prednost u datoj situaciji i vikanje je njihov način uspostavljanja kontrole nad vama. To je jedan od oblika zastrašivanja. Vikanje može delovati privremeno. Međutim, vikanje na duže staze daje loše rezultate, zato što je to vid maltretiranja osobe, kako bi naveli osobu da uradi ono što osoba koja viče želi. Vikanje nije zdravo za veze, zapravo, prekida zdravu komunikaciju i bliskost u povezivanju.

Zašto ljudi viču?

Kada je neko besan i kada viče, postoji veliki broj razloga zašto to i radi. Za većinu razloga zašto neke osobe viču znamo da nisu dovoljno dobri razlozi, tako da je važno da osoba koja to i sluša odreaguje ispravno, što se uglavnom svodi da osoba ne raguje isto. Važno je razumeti zašto neko viče, zato što veoma često vikanje ukazuje na stanje čovekove psihe, što nema nikakve veze sa osobom na koju se viče. Njihovo vikanje odraz je njihove emocionalne nestabilnosti, iako osobe svojim vikanjem žele da pokažu snagu i dominaciju u datoj situaciji. U daljem tekstu prikazani su neki od razloga zašto osoba viče kada je ljuta.

Slabo razvijene veštine

Mnogi ljudi su galamdžije zato što su razvili takav odbrambeni mehanizam za snalaženje u teškim situacijama. Ali ovaj mehanizam, na duže staze, ne daje dobre rezultate. Ukoliko osoba usvoji mehanizam vikanja  za snalaženje u težim životnim situacijama, ta osoba treba da potraži pomoć kako bi pronašla bolji način regulisanja svojih emocija. Pojedine osobe mogu koristiti emocionalne izlive kao svoj način snalaženja u životu i to nije zdravo ni za njih, kao ni za osobe koje te emocionalne izlive slušaju.

Gubitak kontrole

Osoba može početi da viče kada oseti da gubi kontrolu nad situacijom. Ona može biti preplavljena mislima, osećanjima i emocijama i da iskusi gubitak kontrole nad svim ovim stvarima odjednom. To je velika zbrka konfuzije za njih, tako da oni viču kako bi pokušali da povrate kontrolu nad tim što doživljavaju. Njima nedostaju adekvatne veštine kako bi povratile osećaj kontrole nad situacijom i njihovim okruženjem, pa se zato oni vraćaju vikanju kako bi osetili da su oni ti koji kontrolišu situaciju. Oni mogu dobiti taj osećaj kontrole, ali je veoma često privremen, jer se većina problema ne rešava putem vikanja. Osoba može uputiti kompliment osobi koja viče, kako bi smirila tu osobu, ali u realnosti se time ništa ne rešava na duže staze.

Osećaj ugroženosti

Galamdžije su često ljudi koji imaju veoma senzitivnu emocionalnu psihu i oni pokušavaju da istu i zaštite. Onog trenutka kada oni pomisle da je taj deo njihove psihe ugrožen, oni reaguju. Vikanje je jedan od alata koji oni koriste onda kada se osećaju ugroženo.

Agresivne tendencije

Neki ljudi su jednostavno agresivni individualci. Oni mogu vikati i agresija može dovesti do fizičkog obračuna. Retko možemo videti fizički obračun koji nije započet povišenim tonom ili vikanjem. Ukoliko neko viče na vas i ako vi ne poznajete dobro tu osobu, trebalo bi da budete svesni da vikanje može dovesti do fizičkog obračuna.

Veoma je važno izbeći agresivno reagovanje naspram osobe koja viče, zato što to rasplamsava njihov gnev i stvari se mogu završiti fizičkim obračunom.

Naučeno ponašanje

Neki ljudi postaju vični vikanju zato što su odrasli u okruženju gde su njihovi roditelji vikali na svakodnevnom nivou. Oni su naučili da kada do konflikta dođe, glasovi se pojačavaju. Oni nisu naučili na odgovarajuće ponašanje kada se suoče sa konfliktom i težom situacijom. Vikanje je oduvek bilo njihova povratna reakcija na situacije, kojoj se oni vraćaju usled bilo koje vrste nemira.

Osećaj zanemarivanja

Neki ljudi podižu ton svog glasa ili viču u besu zato što osećaju da ih druga osoba ne sluša. Oni su možda ponovili svoju poruku nekoliko puta i konačno pribegavaju vikanju iz besa zato što druga osoba nije odgovorila na povišen ton njihovog glasa. Ovo je često slučaj vikanja naučen od strane roditelja u detinjstvu. Roditelji osećaju da njihova deca ne slušaju, tako da umesto da više puta ponove to što su rekli, oni viču na decu. Problem je u tome što to stvarno plaši decu. Vikanje u stanju besa je takođe veoma štetno za decu i istraživanja pokazuju da može biti štetno isto kao i fizičko zlostavljanje.

Reakcije koje treba izbegavati sa osobom koja viče

Najgora moguća reakcija u komunikaciji sa osobom koja viče je da upotrebimo isto takvo ponašanje. Stvari ne prođu baš najbolje ukoliko vičete na nekoga ko viče na vas. Situacija se pogoršava kada obe osobe viču.  Postoje ostale reakcije koje mogu da pogoršaju situaciju, a takođe ih treba izbegavati i one uključuju: izazivanje, preispitivanje, zauzimanje odbrambenog stava i kritikovanje osobe usled konfrontacije.

Postoje bolji načini da se suočite sa osobom koja viče. Ispod su napisani koraci koje treba da primenite i koji će pomoći, nadamo se da ometu vikača.

  1. Ostanite smireni i ne hranite se sa njihovim besom. Zapamtite da kada osoba viče, nemate problem vi, već ta osoba. Oni imaju slabo razvijene veštine u komunikaciji ili neki drugi razlog za vikanje koji nema veze sa vama kao osobom. Ukoliko vi odreagujete oni će odreagovati na vašu reakciju i situacija će nastaviti da se pogoršava. Ostanite smireni, iako ste uznemireni unutar sebe. Nije vredno da hranite njihov bes, jer će se situacija samo pogoršati i stvari se retko kada rešavaju kada obe strane viču jedna na drugu. Verovatnije je da će se problem rešiti kada se priča mirnim tonom glasa. Budite deo rešenja, a ne problema tako što ćete ostati smireni i koristiti miran ton glasa.
  2. Koristite mentalni skok unazad da pristupite situaciji. Pre preuzimanja bilo kakve akcije u datoj situaciji, mentalno napravite pauzu kako bi pristupili stvarima. Ovo će vam omogućiti da procenite da li je vredno čekati da osoba završi priču ili da napustite situaciju. Ukoliko na vas viče osoba koju povremeno viđate, a vas nije briga ukoliko tu osobu uvredite tako što ćete otići od iste, onda idite. Vi ne treba da izlažete sebe nečijem maltretiranju ukoliko ta osoba nije bitna u vašem životu. Ukoliko šef viče na vas, vi znate da ukoliko odete usred razgovora, takvo ponašanje može dovesti do gubitka radnog mesta. U toj situaciji možda treba da razmislite o čekanju, dok ćete o razgovoru koji se tiče vikanja, ukoliko je to svakodnevni događaj, započeti sa svojim šefom ukoliko ometa vašu sposobnost da radite efikasno.
  3. Nemojte se složiti sa galamdžijom, zato što to ohrabruje buduća vikanja. Ukoliko se složite sa galamdžijom kako bi ih omeli i zatim uradite ili kažete nešto što oni traže, vi ćete podržati njihovo vikanje. Ukoliko se složite sa nekim ko viče na vas, to ih samo ohrabruje da viču na vas kako bi u budućnosti bilo po njihovom. Izbegavajte ovaj način, zato što će se ponoviti u budućnosti i vi ćete se naći u poziciji da budete žrtva njihovog vikanja još više.
  4. Smireno prepoznajte vikanje. U većini slučajeva, kada neko viče na Vas, emocije se uzburkaju i vi osećate potrebu da reagujete. Reagovanje uz vikanje, ili drugi negativan odgovor pogoršavaju situaciju. Vi treba da učinite sve što je u vašoj moći da mislima i osećanjima prepoznate realan problem, a to je njihovo vikanje. Dajte toj osobi do znanja da vi ne prihvatate da budete osoba na koju se viče, bez obzira na situaciju ili problem. Recite to ljubazno i smireno i vi ćete verovatno imati pozitivnu reakciju, kao što je izvinjenje ili im bar dajte do znanja da oni viču. Neki ljudi i ne shvataju da viču. Onda je sledeći korak pitanje za odmor od te osobe.
  5. Pitajte za pauzu tj. odmor od te osobe. Kada ste smireno prepoznali vikanje, sledeći korak je da zahtevate odmor od te osobe kako bi razmislili. Takođe, možda će vam trebati vreme da se smirite, zato što je njihovo vikanje izazvalo da Vaš adrenalin skoči i vi ne znate koliko još možete sve to da držite unutar sebe. Kada tražite odmor od te osobe, to treba da bude više kao izjava, a ne pitanje, naročito ukoliko je ta osoba vaš šef. Ukoliko je to bračni partner, prijatelj, ili neko drugi, potpuno je prihvatljivo da izjavite da vam treba pauza i vreme (nekoliko minuta, dan, ili koliko god vama treba) da razmislite o stvarima u cilju da bi odgovorili odgovarajuće i smireno.
  6. Kada osetite da su se vaše emocije stišale, a vi prepoznali uzrok vikanju, tada možete pričati sa tom osobom. Dajte sebi vremena da razmislite o situaciji, o tome šta je rečeno i kako želite na istu da odgovorite. Za neke situacije, npr. kada je reč o rodbinskim vezama, to može potrajati par dana, jer emocijama treba više vremena da se vrate u normalu. Ukoliko je u pitanju šef i vi ste svesni da ne možete da čekate dugo, jer postoje rokovi ili je vaš posao pod znakom pitanja, koristite neke od tehnika za smirivanje, kao što je duboko disanje ili druge metode kako bi procesuirali situaciju brže, te se tako problemom možete pozabaviti što pre.

Nastavak pod boljim uslovima

Upravo zato što ste odvojili svoje vreme da date do znanja da vikanje nije prihvatljivo i proveli određeno vreme odvojeni od osobe, bez nastavka učestvovanja u vikanju, osoba najverovatnije neće vikati na vas više. Ukoliko želi da uradi nešto, moraće da ostane smirena kako bi raspravila problem sa vama. Ne samo da se tim ponašanjem zauzimate za sebe i pokazujete toj osobi da nećete dozvoliti da budete emocionalno maltretirani, takođe vi im pomažete da uvide da njihovo ponašanje nije prihvatljivo. Da je više ljudi upotrebilo ove tehnike kada je neko vikao na njih, mi bi svi bili više uslovljeni da izbegavamo vikanje na prvom mestu.

Ukoliko je vikanje nešto što je stvar navike i vaše nove tehnike ne menjaju ponašanje, verovatno je došlo vreme da ih pitate da sednete i prodiskutujete njihovo vikanje. Kada to budete učinili, dajte toj osobi do znanja kako vikanje utiče na vas. Npr. vi se osećate veoma tužno nakon nove epizode vikanja i ne želite da budete u njihovom prisustvu neko vreme nakon toga. Takođe, dajte im do znanja kako to utiče na vašu vezu. Npr. da takvo ponašanje kreira emocionalni jaz između vas. Ukoliko osoba odgovori “jednostavno sam takav” dajte im do znanja da to nije prihvatljivo za vas.

Neki ljudi jednostavno ne znaju kako da promene svoje ponašanje. Profesionalna pomoć (kao što je terapija, savetovanje..) dostupne su za ljude koji imaju problem sa vikanjem. Oni treba da prepoznaju da takav problem utiče na njihove veze i promena je neophodna u cilju zalečenja odnosa u vezi.

Vikanje prouzrokuje štetu, nemojte dozvoliti da nastave da oštećuju vas ili vašu vezu, tako što ćete tolerisati takvo ponašanje.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Lifehack

 

Leave a Reply