Razlike između depresije i anksioznosti

Posted by

Depresija i anksioznost često se mešaju. Iako su to dva različita medicinska stanja, ipak imaju i nekih sličnosti. Simptomi, uzroci i lečenje depresije i anksioznosti mogu se preklapati. Takođe nije neobično da ljudi koji boluju od depresije boluju i od anksioznosti.

Kako izgleda depresija, a kako anksioznost

Kada bolujemo od depresije, preovlađuje osećaj sveopšte tuposti i zaglavljenosti. Mi se često osećamo loše. Sve može izgledati veoma usporeno, uključujući naše misli i naše reakcije na događaje.

Kada bolujemo od anksioznosti, preovlađuje osećaj intenzivnog i kontinuiranog straha. Mi se često osećamo veoma nervozno i kao da smo na ivici. Naše misli su toliko ubrzane, kao i naše reakcije.

Iako se ovi prethodni opisi razlikuju, depresija i anksioznost zaista dele neke od simptoma. Simptomi kao što su razdražljivost, nervoza, osetljivost na buku povećani su kod oba stanja. Problemi sa koncentracijom, jelom ili spavanjem mogu doći i sa depresijom i sa anksioznošću.

Dok ovi simptomi mogu izgledati veoma slično, mogu se manifestovati  iz različitih pobuda. Kada je neko ko boluje od depresije osetljiv na buku, toj osobi će možda trebati potpuna tišina. U njihovoj percepciji najtananiji zvuk može biti vrlo bučan. Kod anksioznosti, može se desiti da su misli osobe toliko glasne da dodatna buka može istu dovesti do pucanja.

Kada se depresija i anksioznost preklope

Ponekad se simptomi depresije i anksioznosti mogu preklapati.

Primer: depresija može izazvati smanjeno raspoloženje i smanjenu energiju, zbog čega je osobi teško da izađe iz kuće. Vremenom kada odlučimo da izađemo iz kuće, mi možemo osetiti anksioznost i paniku. Mi se možemo brinuti da mi nećemo imati dovoljno energije da završimo naše putovanje, ili da ćemo videti nekoga koga znamo i da ćemo imati čudnu konverzaciju. Ove anksiozne misli mogu nas sprečiti da izađemo napolje, što će samo doprineti već lošem raspoloženju i osećaju samoće.

U slučaju poput ovog, veoma je teško znati da li su naši simptomi posledica depresije ili anksioznosti, zato što su tako isprepletani.

Šta izaziva depresiju i anksioznost

Ne postoji jedan, direktan uzrok ni za depresiju ni za anksioznost. Životni događaji mogu biti okidači za oba stanja. Stres, nisko samopouzdanje i fizičko zdravlje mogu igrati važnu ulogu u nastanku. Naši geni mogu takođe doprineti verovatnoći razvoja bilo kog od ova dva stanja.

Postoje brojna istraživanja koja se tiču bioloških činilaca depresije i anksioznosti. Međutim, mišljenje je da hemijska neravnoteža u našem mozgu može doprineti razvoju oba stanja.

Nauka sugeriše da nizak nivo serotonina i dopamina može doprineti nastanku depresije. Norepinefrin takođe može igrati važnu ulogu u nastanku depresije, iako se to razlikuje od istraživanja do istraživanja. Postoje istraživanja da nizak nivo norepinefrina doprinosi razvoju depresije. Mišljenje je da neuravnoteženost između serotonina i norepinefrina prouzrokuje anksioznost. Anksiozni ljudi takođe imaju preveliku aktivnost u delu mozga zaduženog za emocije i ponašanje.

Terapije za depesiju i anksioznost

Terapije za depresiju i anksioznost mogu biti različite, u zavisnosti od simptoma i okolnosti. Zemlja gde živimo takođe može biti jedan od faktora. Međutim, lekovi i terapije na kojima pričamo o svojim osećanjima često su dobar izbor za oba stanja.

  • Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT) je široko rasprostranjena terapija koja postiže odlične rezultate i kod anksioznosti i kod depresije. Proširenje svesnosti pomaže kod oba stanja.
  • Danas postoje različiti lekovi koji vam mogu pomoći. Važno je da se blagovremeno obratite vašem lekaru za pomoć.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: blurt

Leave a Reply