Elektrin kompleks u psihologiji

Posted by

Elektrin kompleks je psihoanalitički termin koji se koristi da opiše smisao devojčicinog takmičenja sa majkom oko očeve pažnje. Može se uporediti sa Edipovim kompleksom. Razrešenje Elektrinog kompleksa na kraju vodi ka identifikaciji sa roditeljem istog pola.

Kako funkcioniše Elektrin kompleks?

Prema Sigmundu Frojdu, tokom ženskog psihoseksualnog razvoja, devojčica se prvobitno vezuje za majku.

Kada ona otkrije da nema penis, ona se vezuje za oca i počinje da prezire majku koju krivi za svoju “kastraciju.” Kao rezultat, Frojd je verovao da devojka onda počinje da se identifikuje i imitira svoju majku iz straha da će izgubiti njenu ljubav.

I dok se termin Elektrin kompleks često povezuje sa Frojdom, u stvari je Karl Jung osmislio termin 1913 godine. Frojd je odbacio termin i opisao ga kao pokušaj da “se naglasi analogija između ponašanja dva pola.” Frojd je sam koristio termin ženstveno Edipovo ponašanje kako bi opisao ono što danas zovemo Elektrinim kompleksom.

Kada Elektrin kompleks stupa na snagu?

Prema Frojdovskoj teoriji, važan deo razvojnog procesa je učenje identifikacije sa roditeljem istog pola. Tokom faza prema Frojdovoj teoriji psihoseksualnog razvoja, libidinalna energija se fokusira na različite erogene zone dečijeg tela.

Ukoliko se desi nešto pogrešno tokom bilo koje od ovih faza, fiksacija u tački razvoja se može desiti. Takve fiksacije, često vode ka anksioznosti i igraju važnu ulogu u neurozama i neprikladnim ponašanjima u odraslom dobu.

Frojd je opisao Edipov kompleks kao dečaka koji žudi za svojom majkom i takmiči se sa ocem. Dečak poseduje nesvesnu želju da zameni svog oca kao majčin seksualni partner, što vodi rivalstvu između sina i oca.

Istovremeno, međutim, dečak ima strah da će njegov otac otkriti ove želje i da će ga kastrirati iz kazne. Kako bi razrešio ovu anksioznost, dečak počinje da se identifikuje sa svojim ocem i razvija želju da bude više nalik ocu. Frojd je verovao da je to proces koji vodi decu ka prihvatanju njihovih polnih uloga, razvoju i razumevanju njihove sopstvene seksualnosti i čak i ka formiranju smisla moralnosti.

Kratak uvid u prošlost Elektrinog kompleksa

Termin je sam po sebi izveden iz Grčkog mita o Elektri i njenom bratu Orestu, koji su planirali smrt svoje majke kao osvetu za ubistvo njihovog oca. Frojd je razvio prikrivene ideje Elektrinog kompleksa, iako ih nije definisao. Frojd se umesto toga okrenuo ka devojčicinoj tendenciji da se takmiči sa svojom majkom oko posedovanja oca kao ženske verzije Edipovog ponašanja ili negativnog Edipovog kompleksa.

Froj i Jung su prvobitno bili bliski prijatelji i kolege, ali Jung je postepeno bio sve više nezadovoljan sa određenim aspektima Frojdovih teorija. On je osetio da Frojd prenaglašava ulogu seksualnosti u motivišućem ljudskom ponašanju.

Vremenom, Jung je odustao od njegovih psihoanalitičkih pogleda i neslaganje je počelo da raste između ova dva muškarca. Jung je taj koji je opovrgao Frojdov pogled na ženstveno Edipovo ponašanje i definisao ga kao Elektrin kompleks.

Odbrambeni mehanizmi i Elektrin kompleks

Veliki broj odbrambenih mehanizama igra ulogu u razrešenju Elektrinog kompleksa. Kako bi se konflikt razrešio, ovi nagoni i želje moraju biti potisnuti iz svesnog dela memorije. Tokom sledeće faze procesa, identifikacija stupa na snagu. Devojčica počinje da se identifikuje sa svojom majkom i uključuje mnoge iste karakteristike ličnosti u svoj ego.

Taj proces takođe dozvoljava devojčici da internalizuje majčinu moralnost u svoj super-ego, što je na kraju usmerava da prati pravila svojih roditelja i društva.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Verywellmind

One comment

Leave a Reply