Koraci procesa individualizacije

Posted by

Individualizacija predstavlja autonomni proces postizanja individualne celovitosti doživljene kao psihološka potpunost. Prema Jungovim terminima, individualizacija predstavlja realizaciju tj. ostvarivanje sebe, što obuhvata i svesni i nesvesni deo. Da bi se u praksi postigao ovaj cilj, tumačenje snova igra dominantnu ulogu zato što su snovi izrazi nesvesnog, u smislu oba i ličnog i kolektivnog nesvesnog.

Moguće je uspostaviti nekoliko koraka koji nas mogu odvesti do konačnog cilja.

  1. Prvi korak predstavlja asimilaciju senke. Prema Jungovoj psihologiji, senka predstavlja negativnu (mračnu) stranu ega. Drugim rečima, ona predstavlja etičke aspekte koji su odbačeni od strane ega i koji su projektovani na druge osobe kao da njima pripadaju. Asimilacija senke znači shvatanje i saznanje ovih moralnih nedostataka kao deo naše sopstvene ličnosti. Senka se može pojaviti u snovima u formi bliskih ljudi – prijatelja, rođaka i kolega – koji predstavljaju kritičko ponašanje okarakterisano iz naše tačke gledišta. Na primer, osoba koja voli da popije ili je mizantrop, može ukazivati na naše sklonosti ka tome i pojaviti se u našem snu pod maskom dobro poznatog lika – prijatelja ili rođaka. Njegovo prisustvo u našem snu čini da se mi osećamo neprijatno i mi automatski odbacujemo njega/nju kao nepoželjne.
  2. Drugi korak predstavlja suočavanje sa animom (za žene, animus). Anima je ženska unutrašnja ličnost kod muškarca i uopšteno govoreći predstavlja njegovu emocionalnu stranu. Arhetip anime kontroliše vezu između muškarca i žene u različitim fazama, od veze majke sa sinom do braka. Anima može simbolisati različita iskustva, od žene koja probudi eros čoveka, do duhovnog vodiča ili vrhovne boginje (Isis, za Egipćane, Devica Marija za Hrišćane).
  3. Treći korak predstavlja susret sa arhetipom mudrog starog čoveka. Ta slika obuhvata našu urođenu mudrost, značenje, smisao; to je duh duhovnosti (ne treba ga mešati sa intelektom). Mudar čovek simboliše poseban način razmišljanja, potpuno nepoznatog egu, univerzalnu i vanvremensku mudrost.

On može preuzeti formu gurua u našim snovima (Buda, Ramana Maharši), profesora (Albert Ajnštajn), doktora (Sigmund Frojd), sveštenika itd. ukratko, bilo koja javna figura sa autoritetom, koja nudi savete ili učenja. Jung je tvrdio da se taj arhetip manifestuje u teškim životnim vremenima (koji su okidači za proces individualizacije) i koji nude u svojoj osnovi načine da se premoste početne poteškoće u balansirano stanje, doživljeno kao spasenje.

Kraj procesa individualizacije može biti signaliziran putem vizije mandala, koje predstavljaju dijagrame koje crtaju šeme Sebe, psihičke potpunosti. Te mandale su spontane, individualne vizije koje treba da se razumeju i integrišu u mentalnom kontekstu za svakoga od nas.

Suštinska tačka treba da bude naglašena: proces individualizacije u principu nije proces koji može da se ostvari u datom vremenskom okviru. Nesvesno se ne može kompletno asimilovati – ono je praktično beskonačno u svojoj manifestaciji. To je razlog zašto proces može trajati ceo život ili se može finalizirati nakon smrti!

Put koji nas vodi do postizanja individualizacije nije jednosmeran, već  pun odstupanja i ekstrema (enantiodromija) koja postavlja individuu u kontradiktorne pozicije i često uzrokuje nepodnošljive moralne patnje.

Na kraju, proces individualizacije nije neophodan za sve ljude. To objašnjava zašto se svi snovi koji ukazuju na taj proces prikazuju manjini okarakterisanoj introverzijom i interesima za duhovni život.

U svojoj poznatoj autobiografskoj knjizi Sećanja, snovi, razmišljanja, Jung počinje sa rečenicom: Moj život je priča o sopstvenom shvatanju nesvesnog.

Ono što je shvatio putem individualizacije nije ispunjenje na nivou ega, kao što je poštovana profesionalna karijera, uspešan brak, finansijski uspeh itd. već kompletno ostvarenje potencijala nesvesnog, što ide dalje od granica društvenog života, ka duhovnom ispunjenju.

Međutim, Jung ističe da, paralelno sa naporima da dostigne proces individualizacije, individua treba da održava kontakt sa realnošću putem minimalne socijalne integracije.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Carl-jung

Leave a Reply