Zašto je psihotične pacijente sa religioznim deluzijama teže lečiti

Posted by

Mi svi imamo neka uverenja koja se ne mogu dokazati i nije lako odrediti trenutak kada ta uverenja pređu liniju i postanu psihotične deluzije. Jasno je da takva linija postoji, međutim: svaki grad ima ljude čija se religiozna uverenja nalaze dovoljno daleko od konvencionalnog, da su proglašena psihotičnim.

Popularno je verovanje da psihotične deluzije često sadrže religioznu komponentu. U realnosti, mnoge religiozne deluzije nisu religiozne. Međutim, mnoge deluzije uključuju halucinacije ili kontrolu uma od strane neviđenih agenata i zato nije iznenađujuće da oni koji ih iskuse ih prepisuju svojoj religioznoj zaleđini. Religiozna uverenja nisu okidači psihoza, ali postaju njen deo.

Ali da li religiozna uverenja pomažu ili ometaju osobe sa deluzijama?

Silvija Mor, na Univerzitetskoj Bolnici u Ženevi u Švajcarskoj, pogledala je podatke za 200 psihijatrijskih bolesnika na vanbolničkom lečenju na dve mentalne institucije – jednoj u Ženevi i drugoj u Kvebeku. Polovina njih je imala česte psihotične epizode i 38 (približno jednoj šestini totalnog uzorka) imala je deluzije sa religioznim sadržajem.

Ona je pronašla da religiozna priroda njihovih deluzija jeste pomogla nekim pacijentima da se nose sa bolešću. Za neke, koji si verovali da ih progone demoni, verovanje u svog Boga ili anđela čuvara pružilo im je sigurnost i snagu da se nose sa svojim stanjem. Evo šta je jedan od pacijenata rekao o tome:

Aure govore “mi ćemo ga uhvatiti” i “mi ćemo ga ubiti” i uzrokuju da osećam ogromnu patnju. Na početku, ja sam bio bez nade i verovao sam da su aure jake i superiorne. Pričao sam sa sveštenikom o aurama i on mi je pomogao da nađem snagu da se borim. Bog me voli i teši me. Uz Božiju pomoć, ja pobeđujem aure. One me više ne mogu povrediti i one su slabe. Ja ne pričam o tome sa psihijatrom, zato što je to veoma lično. Ja nemam mentalni poremećaj, ali imam fizičku bolest zbog aura, pa zato uzimam lekove.

Za jednog pacijenta, koji je verovao da ga kontrolišu natprirodne sile, time što se obratio svom svešteniku, pomoglo mu je da razume da je deluzija u stvari bolest. Drugi imaju slične priče da ispričaju.

Međutim za većinu pacijenata (55% u stvari), religiozna komponenta njihovih deluzija zapravo je uticala da njihovo stanje bude još ozbiljnije. To je bio slučaj za one koji su bolovali od sopstvenih deluzija – misleći da su neko drugi.

Pacijenti sa deluzijama – i posebno oni sa religioznim deluzijama – teže da budu više religiozni od ostalih. I tu počinje pravi problem.

Kao prvo, uprkos tome što su više religiozni, pacijenti sa religioznim deluzijama zapravo se angažuju u nekoliko grupnih religioznih aktivnosti i primaju manje podrške od strane njihovih religioznih zajednica u odnosu na pacijente sa ne-religioznim deluzijama. To se verovatno događa zato što religiozne zajednice posmatraju te religiozne deluzije naročito uznemiravajuće.

Ti pacijenti, takođe je verovatnije, da će naći da ih njihova religija dovodi u konflikt sa psihijatrima i drugim osobama koje pokušavaju da pruže mentalnu podršku. U stvari, 1 od 4 pacijenata počinje da veruje da religija ne dozvoljava da uzimaju antipsihotične lekove.

Tako da religija predstavlja konfuziju kada se radi o psihozi. Za neke, ona pruža utehu. Za druge, međutim, ona povećava opasnost da će potonuti dalje u sopstvene deluzije – problem koji se pogoršava činjenicom da su izbegavani od strane religioznih kolega. Za te pacijente, religija je češće teret, a ne podrška.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Patheos

Leave a Reply