Koji stil učenja koristite? Stilovi učenja bazirani na Jungovoj teoriji ličnosti

Posted by

Stilovi učenja prema Karlu Gustavu Jungu

Da li ste ikada osetili da učite najbolje što možete kada to radite na određen način? Stilovi učenja utiču na to kako dobro učimo u određenim uslovima. Pojavile su se različite teorije koje opisuju kako studenti uče najbolje.

Jedna teorija stila učenja bazira se na radu švajcarskog psihijatra, osnivača analitičke ili kompleksne psihologije Karla Gustava Junga, koji je razvio teoriju psiholoških tipova osmišljenu da kategorizuje ljude u smislu različitih šablona ličnosti. Jungova teorija fokusira se na osnovne psihološke funkcije:

 • Ekstroverziji naspram Introverzije
 • Senzaciji naspram Intuicije
 • Razmišljanju naspram Osećanja
 • Osuđivanju naspram Opažanja

Ta teorija kasnije je dovela do razvoja sada čuvenog Majers-Brigs tip indikatora.

Osim što se mogu koristiti za procenu ličnosti, Jungove dimenzije mogu se takođe koristiti za procenu i opisivanje različitih stilova učenja. I dok svaka dimenzija predstavlja jedinstveni aspekt stila učenja, važno je zapamtiti da pojedinačno učenje može uključivati kombinaciju tih dimenzija. Na primer, vaš stil učenja može uključivati elemente ekstroverzije, senzacije, osećanja i opažanja.

Nastavite da čitate kako bi naučili više o svakoj dimenziji sa ciljem da odlučite koja kombinacija najbolje opisuje vaš jedinstveni stil.

Ekstrovertirani stil učenja

Prva komponenta dimenzija kod stilova učenja prema Jungu označava kako osobe koje uče komuniciraju sa spoljašnjim svetom. Ekstroverti uživaju da generišu energiju i ideje od drugih ljudi. Oni preferiraju socijalizaciju i rad u grupama. Aktivnosti za učenje koje koriste ekstrovertima uključuju podučavanje drugih osoba da reše problem, saradnju u grupnom radu i učenje koje se bazira na problemima. Ukoliko uživate da učite druge, učestvujete u grupi i učite iz iskustva, onda će vam verovatno odgovarati ekstrovertirani stil učenja.

Broj osoba koje koriste ekstrovertirani stil učenja: približno 60% osoba koristi ekstrovertirani stil učenja.

Karakteristike osoba koje koriste ekstrovertirani stil učenja:

 • Najbolje uče direktno putem iskustva
 • Uživaju radeći sa drugim ljudima u grupama
 • Često prikupljaju ideje iz spoljašnjih izvora
 • Voljni su da vode, učestvuju i daju mišljenja
 • Ističu se i bez podrške drugih ljudi

Introvertirani stil učenja

I dok su introvertirane osobe društvene, one vole da rešavaju probleme same. One uživaju da generišu energiju i ideje iz unutrašnjih izvora, ličnih iskustava i teoretskog  istraživanja. Vole da misle o stvarima pre nego što će pokušati da isprobaju novu veštinu. Ukoliko uživate da učite sami, individualni rad i apstraktne ideje vi koristite introvertirani stil učenja.

Broj osoba koje koriste introvertirani stil učenja: približno 40% osoba koristi introvertirani stil učenja.

Karakteristike osoba koje koriste introvertirani stil učenja:

 • Vole da rade same
 • Uživaju u tihom radnom okruženju bez nadzora
 • Često generišu ideje iz unutrašnjih izvora
 • Vole da slušaju, gledaju i razmišljaju
 • Vole da posmatraju druge ljude pre nego što isprobaju novu veštinu

Senzorni stil učenja

Ove osobe fokusiraju se na aspekte fizičkog okruženja. Jung je opisao te pojedince kao osobe zainteresovane za spoljašnji svet. Teže da budu realistični i praktični, vole da se oslanjaju na informacije koje su stekli iskustvom. I dok uživaju u redu i rutini, takođe imaju tendenciju da se usled promena okoline i situacija veoma brzo prilagođavaju.

Broj osoba koje koriste senzorni stil učenja: približno 65% osoba koristi senzorni stil učenja.

Karakteristike osoba koje koriste senzorni stil učenja:

 • Fokusiraju se na sadašnjost
 • Praktični su i razumni
 • Koriste iskustvo i zdrav razum za rešavanje problema
 • Intenzivno posmatraju svet koji ih okružuje

Intuitivni stil učenja

Teže da se fokusiraju više na svet mogućnosti. Za razliku od osoba sa senzornim stilom učenja koje su zainteresovane za sada i ovde, intuitivci uživaju u razmatranju ideja, mogućnostima i potencijalnim ishodima. Vole apstraktno razmišljanje, sanjarenje i zamišljanje budućnosti.

Broj osoba koje koriste intuitivni stil učenja: približno 35% osoba koristi intuitivni stil učenja.

Karakteristike osoba koje koriste intuitivni stil učenja:

 • Vole da rade u kraćim vremenskim intervalima, više nego da zadatak izvršavaju odjednom
 • Uživaju u novim izazovima, iskustvima i situacijama
 • Verovatnije je da će sagledati veću sliku nego što će se fokusirati na detalje
 • Vole teorije i apstraktne ideje

Stil učenja koji se zasniva na razmišljanju tj. misleći stil učenja

Pojedinci sa stilom učenja koji se zasniva na razmišljanju tj. mislećem stilu učenja imaju tendenciju da se fokusiraju više na strukturu i funkciju informacije i objekata. Koriste racionalnost i logiku kada se suočavaju sa problemima i odlukama. Često baziraju odluke na ličnim idejama viđenja ispravnog, pogrešnog, poštenja i pravde.

Broj osoba koje koriste stil učenja koji se zasniva na razmišljanju tj. misleći stil učenja: približno 55% osoba koristi ovaj tip stila učenja.

Karakteristike osoba koje koriste stil učenja koji se zasniva na razmišljanju tj. mislećem stilu učenja:

 • Zainteresovani su za logiku i šablone
 • Ne vole da donose odluke koje se baziraju na osećanjima
 • Baziraju odluke na razumu i logici

Osećajni stil učenja

Ljudi sa osećajnim stilom učenja upravljaju informacijama koje se baziraju na inicijalnim emocijama i osećanjima koje proizvode. Pojedinci sa tim stilom učenja zainteresovani su za lične veze, osećanja i socijalnu harmoniju. Ukoliko bazirate sopstvene odluke na emocijama i ne volite konflikte, onda možda koristite osećajni stil učenja.

Broj osoba koje koriste osećajni stil učenja: približno 45% muškaraca i 65% žena koristi osećajni stil učenja.

Karakteristike osoba koje koriste osećajni stil učenja:

 • Zainteresovani su za ljude i njihova osećanja
 • U skladu su sa sopstvenim emocijama i emocijama drugih ljudi
 • Baziraju odluke na osnovu osećanja
 • Generišu uzbuđenje i entuzijazam u grupama

Osuđujući stil učenja

Osobe sa osuđujućim stilom učenja teže da budu veoma odlučne. U nekim slučajevima, te osobe mogu zaista doneti odluke prebrzo pre nego što nauče i sagledaju sve što treba da znaju o nekoj situaciji. Vole red i strukturu, zbog čega teže da planiraju aktivnosti i rasporede veoma pažljivo. Ukoliko ste poprilično organizovani, obraćate pažnju na detalje i imate jaka mišljenja i stavove onda ste verovatno osoba sa osuđujućim stilom učenja.

Broj osoba koje koriste osuđujući stil učenja: približno 45% osoba koristi osuđujući stil učenja.

Karakteristike osoba koje koriste osuđujući stil učenja:

 • Ne vole dvosmislenost ili misteriju
 • Teže da budu čvrsti u svojim odlukama
 • Veoma su organizovane i odgovorne
 • Čvrstog stava
 • U principu slede pravila

Opažajući stil učenja

Osobe sa opažajućim stilom učenja teže da donose odluke impulsivno kao odgovor na nove informacije i situacije koje donose promene. Međutim, teže da se fokusiraju više na udovoljavanju sopstvenoj radoznalosti pre nego da donose odluke. Za razliku od osoba sa osuđujućim stilom učenja koje ne teže da menjaju razmišljanja i stavove, osobe sa opažajućim stilom učenja vole da drže svoje opcije otvorene. Ukoliko imate tendenciju da započinjete više stvari odjednom (često ne završavajući nijednu), izbegavate stroge rasporede i skačete u nove stvari bez prethodnog planiranja, onda ste možda osoba sa opažajućim stilom učenja.

Broj osoba koje koriste opažajući stil učenja: približno 55% osoba koristi opažajući stil učenja.

Karakteristike osoba koje koriste opažajući stil učenja:

 • Često donose impulsivne odluke
 • Menjaju odluke na osnovu novih informacija
 • Ne vole strukturu i organizaciju
 • Teže da budu veoma fleksibilne i prilagodljive
 • Ponekad imaju problem da donesu odluke

Zaključak

Stilovi učenja koji se baziraju na Jungovoj teoriji ličnosti predstavljaju samo jedan način razmišljanja o tome kako ljudi uče. Iako je koncept stilova učenja ostao veoma popularan danas, istraživači su našli veoma malo dokaza koji podržavaju ideju da nuđenje informacija koje se zasnivaju na tome vode ka boljim ishodima učenja. Još neke teorije su pokušale da kategorišu stilove učenja i uključuju model VARK stil učenja i model Kolb stil učenja.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Verywellmind

Leave a Reply