Šta je potpuno funkcionalna osoba?

Posted by

Prema Karlu Rodžersu, potpuno funkcionalna osoba je ona koja je u dodiru sa sopstvenim najdubljim i najudaljenijim osećanjima i željama. Ti pojedinci shvataju sopstvene emocije i imaju poverenja u sopstvene instinkte i potrebe. Bezuslovno pozitivno gledište igra esencijalnu ulogu kako bi postali potpuno funkcionalna osoba.

Rodžers sugeriše da ljudi imaju tendenciju ili potrebu da dostignu pun potencijal – koncept koji se često oslanja na samo-aktualizaciju. Rodžers veruje da potpuno funkcionalna osoba jeste individua koja konstantno radi na tome da postane samo-aktualizovana. Ta individua dobila je bezuslovnu pozitivnu podršku od drugih, ne postavlja uslove za svoju vrednost, sposobna je da izražava osećanja i otvorena je za mnogobrojna životna iskustva.

Definisanje potpuno funkcionalne osobe

Pa šta zapravo predstavlja potpuno funkcionalna osoba? Koje su njene ključne karakteristike?

Rodžers sugeriše da je potpuno funkcionalna osoba ona koja je prihvatila ‘egzistencijalno življenje.’ Drugim rečima, oni su sposobni da žive u potpunosti u sadašnjem trenutku. Njihovo iskustvo jeste osećaj unutrašnje slobode i oni prihvataju kreativnost, uzbuđenje i izazove.

“Iskustva takve osobe su u sadašnjosti, sa neposrednošću. Sposoban je da živi sa osećanjima i reakcijama trenutka. Nije vezan za strukturu učenja iz prošlosti, ali to su sadašnji izvori za njega do sada, jer se oslanjaju na iskustva trenutka. On živi slobodno, subjektivno, sa egzistencijalnom konfrontacijom trenutka života,” Rodžers je napisao 1962 godine u članku.

Drugi su sugerisali da je potpuno funkcionalna osoba takođe fleksibilna  i da konstantno evoluira. Njihov samo-koncept nije fiksiran i oni konstantno uzimaju nove informacije i iskustva. Ne samo da je potpuno funkcionalna individua otvorena za nova iskustva, on ili ona takođe su sposobni na promenu kao odgovor na to šta su naučili iz tih iskustava. Te individue su takođe u dodiru sa sopstvenim emocijama i čine svesni napor da rastu kao osobe i dostignu svoj puni potencijal.

Karakteristike potpuno funkcionalne osobe

Potpuno funkcionalna osoba teži da poseduje određene osobine i karakteristike koje im pomažu da ostanu u dodiru sa sopstvenim emocijama i prihvataju svoju potrebu da rastu kao individua. Neke od ključnih karakteristika potpuno funkcionalne osobe uključuju:

  • Otvorenost za iskustva
  • Nedostatak defanzivnosti
  • Sposobnost da tumače iskustva precizno
  • Fleksibilan samo-koncept i sposobnost na promenu putem iskustva
  • Sposobnost da veruju sopstvenom iskustvu i formiranju vrednosti na osnovu tih iskustava
  • Bezuslovno samopoštovanje
  • Otvoreni su za nova iskustva
  • Ne osećaju potrebu da iskrivljuju ili negiraju iskustva
  • Otvoreni su za povratne informacije i voljni su da naprave realne promene
  • Žive u harmoniji sa drugim ljudima

Rodžers je takođe razvio formu terapije poznatiju kao terapija usmerena na klijenta. U tom pristupu, cilj terapeuta jeste da ponudi bezuslovnu podršku klijentu. Cilj je da osposobi individuu da emocionalno i psihološki raste i da vremenom postane potpuno funkcionalna osoba.

Znaci potpuno funkcionalne osobe

Pa kakve su zapravo potpuno funkcionalne osobe? Koje karakteristike ti pojedinaci izražavaju?

Ljudi koji izražavaju tu tendenciju imaju sopstvenu sliku koja je u skladu sa realnošću. Oni shvataju sopstvene snage, ali takođe prepoznaju i prihvataju sopstvene slabosti. Čak i kada nastavljaju da rade na sopstvenim snagama, oni preuzimaju izazove i iskustva koji im dozvoljavaju da rastu i ostvare nova shvatanja. Ti pojedinci shvataju da nisu savršeni, ali su i dalje srećni i zadovoljni sa sobom. To zadovoljstvo ne ukazuje na lenjost, međutim, ti pojedinci uvek streme da ostvare najbolju verziju sebe.

Jedna važna stvar koju teba znati jeste da koncept potpuno funkcionalne osobe predstavlja pre ideal nego završni proizvod. Tu se ne radi o postizanju određenog statusa i zatim prestanka rasta vas kao ljudskog bića. Umesto toga, potpuno funkcionalna osoba predstavlja putovanje koje se nastavlja celog života kako ljudi streme ka samo-aktualizaciji.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Verywellmind

Leave a Reply