Zašto nije traženje pažnje kada se priča o mentalnom zdravlju

Posted by

Jedna od najfrustrirajućih stvari sa kojima se susrećemo kada razgovaramo o mentalnom zdravlju jesu optužbe zbog traženja pažnje. Sigurni smo da ste ih i vi čuli takođe: “Ooo, oni jednostavno povređuju sebe da bi dobili pažnju”, ili “Zašto imaš potrebu da pričaš o svojoj depresiji toliko puno – da li samo tražiš pažnju?” Najgora stvar kod ovih komentara jeste da mogu da nađu svoj put do našeg mozga i onda, kada treba da tražimo pomoć, mi brinemo da li možda samo tražimo pažnju, brinemo da ćemo biti teret.

PRIČANJE ZNAČI DA MOŽEMO DA DOBIJEMO POMOĆ

Mi često čujemo konfliktne poruke. Sa jedne strane, ohrabreni smo da pričamo o problemu, dok sa druge strane, ako pričamo previše, ili previše otvoreno, etiketiraju nas kao osobe koje traže pažnju. Teško je znati šta je najbolje uraditi i možemo se osećati da je lakše, ako to budemo držali unutra. Nešto što nam zaista može pomoći jeste da preokrenemo stvari. Kada potražimo pomoć, mi ne tražimo pažnju; mi tražimo negu, podršku ili povezanost. Svakome od nas potrebna je nega, podrška i povezanost s vremena na vreme i ima potpunog smisla da mi tražimo te stvari. To nije traženje pažnje.

PRIČANJE SMANJUJE STIGMU

Verovanje da se pričanje o mentalnom zdravlju izjednačava sa traženjem pažnje, dolazi zbog stigme koja okružuje mentalne bolesti. Ukoliko mi slomimo ruku, da li bi to ignorisali, pokušavali da koristimo tu ruku uprkos bolu, brinući se da smo je slomili zato što smo slabi? Da li bi bili uplašeni da potražimo lečenje za to ili da pitamo za pomoć da nam ponesu stvari, zato što bi ljudi možda mogli da pomisle da tražimo pažnju? Razgovor o mentalnom zdravlju – bilo da imamo iskustvo mentalne bolesti ili ne – smanjuje stigmu. Sa manje stigme, ljudi koji su mentalno bolesni osećaće se sposobnije i samopouzdanije da potraže pomoć.

PRIČANJE PODIŽE SVESNOST

Čak i ukoliko mi, sami, nismo iskusili mentalnu bolest, velika je verovatnoća da će je neko koga znamo iskusiti ili da se bori upravo sada. Mentalne bolesti nisu nešto što se dešava drugim ljudima – dešava se našim porodicama, našim prijateljima, našim komšijama i našim kolegama. Što više budemo pričali o mentalnim bolestima, sve više ćemo shvatati koliko su česte. Zauzvrat, sve više istraživanja i fondova posvećeno je tome, više izvora se stvara i sve više ljudi može da dobije pomoć.

PRIČANJE SPAŠAVA ŽIVOTE

Osećati se nesposobno da potražite pomoć, ili da pričate o mentalnom zdravlju, zbog straha da ćete biti etiketirani kao osoba koja traži pažnju, može biti opasno po život. Često, osoba koja razmatra samoubistvo pokušaće da nekome da do znanja šta misli, pre nego što pokuša. Može biti lako odbaciti izjave nalik “Nikoga nije briga za mene”, ili “Možda je i bolje da me nema” kao traženje pažnje. U stvari, obraćanjem pažnje na stvari kao što su ove i pitanjem o mentalnom zdravlju i suicidalnim osećanjima, pruža prostor i priliku da se osoba otvori. Pričom o mentalnim bolestima i samoubistvu, na otvoren i neosuđujući način, mogu se spasiti životi.

SVIMA NAMA JE POTREBNA PAŽNJA

Zašto je traženje pažnje tako loša stvar u svakom slučaju? Neverovatno je hrabro pričati o mentalnim bolestima iskreno i otvoreno. Neverovatno je da se osećate sposobno da izložite vaše ranjivosti i trebalo bi vam aplaudirati, ne kritikovati. Ponekad, mi ne tražimo uvek pažnju na način koji bi možda druga osoba tražila. To nas ne čini manje zaslužno za pomoć i to ne znači da nas treba odbaciti kao osobe koje samo traže pažnju. Nama je potrebna ta pažnja i podrška i ukoliko ih dobijemo, mi ćemo se možda osećati sposobnije i samopouzdanije da pričamo o sopstvenim osećanjima sledeći put i potražiti pomoć ranije.

Bilo da preokrenete to u traženje nege ili da prihvatite da nam je svima potrebna pažnja s vremena na vreme, molimo vas da pokušate i potražite pomoć.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Blurtitout

Leave a Reply