Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Posted by

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) je dijagnoza koja se postavlja ljudima koji su razvili skup određenih simptoma nakon traumatičnog događaja.

Šta je PTSP?

Simptomi uključuju:

  • Ponovo proživljavanje traumatičnog događaja putem flešbek (engl. flashback u daljem tekstu flešbek) epizoda, prisilnih misli ili košmara.
  • Konstantno se osećaju kao da su na ivici i uznemireni su, doživljavaju visok nivo anksioznosti ili panične napade.
  • Izbegavaju osećanja koja se tiču sećanja na događaj tako što su stalno zauzeti ili izbegavanjem da pričaju o događaju.
  • Nisu sposobni da se sete događaja, kroz disocijaciju ili tako što se osećaju fizički ili emocionalno otupelo.

PTSP obično započinje odmah nakon što se traumatični događaj odigra, a može se javiti i nedeljama, mesecima ili godinama kasnije.

Doktor će postaviti dijagnozu PSTP-a na osnovu nečijih misli, osećanja i ponašanja. Važno je da zapamtite da dijagnoza nije etiketa. To je alat koji pomaže da profesionalci odluče koji tip lečenja i podrške treba da preporuče. Dijagnoze takođe mogu menjati pravac tokom života osobe.

Koliko je čest PTSP?

Teško je znati koliko je čest PSTP, jer mnogi ljudi to stanje opisuju na različite načine i mnogi nikada neće dobiti formalnu dijagnozu. Međutim, procenjeno je da će oko 4.4% populacije ispuniti kriterijum za PSTP dijagnozu u bilo kojoj nedelji.

Koji su neki od mitova i  zabluda o PTSP-u?

Neki ljudi imaju uverenja koja ne pomažu u tome šta PSTP znači, na primer, što pretpostavljaju da PSTP pogađa samo ljude koji su učestvovali u ratu. Međutim, bilo koji traumatski događaj može izazvati PSTP, uključujući zanemarivanje i zlostavljanje u detinjstvu, nesreće, nasilje ili seksualni napad, uznemiravanje ili maltretiranje kao i mnoge druge stvari.

Ta netačna uverenja sprečavaju ljude da shvate sopstvene probleme ili probleme drugih ljudi ozbiljno i mogu sprečiti ljude da potraže neophodnu pomoć. To može voditi ka gubitku prijatelja, porodičnih veza, poslova, domova i čak i života.

Kako PSTP pogađa živote ljudi?

Simptomi PSTP-a mogu biti ekstremno teški za suočavanje i podnošenje. Oni mogu otežati da osoba održi veze, da radi ili čak i da izlazi na kraj sa jednostavnim svakodnevnim zadacima. Neki ljudi nalaze da je to toliko teško da se samopovređuju, okreću alkoholu ili drogama ili oduzimaju sopstvene živote. Međutim, postoji lečenje i postoje strategije za preovladavanje, koje mogu pomoći ljudima da upravljaju simptomima i žive zdrave i ispunjene živote.

Kako mogu da pomognem nekome sa postraumatskim stresnim poremećajem?

Učite o PTSP-u

Postoji puno resursa na Internetu koje možete iskoristiti da saznate sve što vas zanima o PTSP-u. To vam može pomoći da razumete šta vaš prijatelj ili član porodice prolazi i može vam pomoći da se osetite samopouzdanije prilikom davanja podrške.

Budite strpljivi, ne osuđujte

Simptomi PSTP-a su veoma normalne ljudske reakcije na često tragične događaje. Može izgedati kao da je vaš prijatelj ili član porodice trebao da ‘nastavi dalje’ do sada, ali njima će trebati vremena i podrške da se izleče. Pokušajte da ne vršite pritisak na njih ili da pravite pretpostavke kako bi oni ‘trebalo’ da se ponašaju.

Pitajte ih kako možete da im pomognete

Svaka osoba je drugačija i ne postoji samo jedan način da pomognete nekome ko proživljava PSTP. Ukoliko želite da podržite prijatelja ili voljenu osobu, jedna od najboljih stvari koju možete uraditi jeste da ih pitate kako.

Dajte im informacije o drugim vrstama podrške

Ponekad podrška prijatelja i porodice nije dovoljna. Lečenje koje preporučuju medicinski profesionalaci, kao što su psihoterapija i lekovi, promena načina života, obrazovanje i socijalne aktivnosti mogu pomoći osobi da bude dobro.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Time-to-change

Leave a Reply