Emocionalna otpornost: Karakteristike, koristi i razvoj

Posted by

Osobe sa većim stepenom emocionalne otpornosti sposobnije su da efikasnije i smirenije upravljaju stresom u svakodnevnom životu. One su takođe sposobnije da lakše upravljaju kriznim situacijama. Na sreću, emocionalna otpornost je osobina koja može da se razvija. U stvari, to je osobina koju apsolutno vredi razvijati iz mnogih razloga, jer u najmanju ruku može transformisati vaš život i vaš doživljaj stresa.

Šta je emocionalna otpornost?

Emocionalna otpornost odnosi se na nečiju sposobnost adaptacije na stresnu situaciju ili krizu. Otporniji ljudi sposobniji su da se “nose sa udarcima” i adaptiraju nevoljama bez trajnih poteškoća; manje otporniji ljudi teže podnose stres i životne promene – i velike i male. Pronađeno je da se osobe koje se suočavaju sa manje stresnim situacijama mogu takođe snaći i sa većim mnogo lakše, pa zato otpornost ima svoje koristi u svakodnevnom životu – isto važi i za retke velike katastrofe.

Šta utiče na emocionalnu otpornost?

Emocionalna i fizička otpornost, do nekog stepena, jeste nešto sa čime ste rođeni. Neki ljudi, prirodno, manje se uznemiravaju zbog promena i iznenađenja – to može da se primeti kod beba i imaju tendenciju da budu stabilni tokom života. Emocionalna otpornost takođe se povezuje sa nekim faktorima koji nisu pod vašom kontrolom, kao što su godine, pol i izloženost traumi. Međutim, otpornost se može ravijati sa malo truda. Ukoliko znate šta da uradite, možete postati otporniji, iako ste prirodno osetljiviji na životne poteškoće.

Koje su karakteristike emocionalne otpornosti?

Otpornost nije kvalitet koji ili posedujete ili ne posedujete; postoje različiti nivoi, koji se tiču toga koliko je osoba sposobna da rukovodi stresom. Ipak, postoje određene karakteristike koje otporniji ljudi imaju tendenciju da dele. Neke od glavnih karakteristika su:

  • Emocionalna svesnost:  Ljudi sa emocionalnom svesnošću razumeju osećanja drugih bolje, zato što su više u dodiru sa sopstvenim unutrašnjim životom.
  • Istrajnost: Bilo da rade na spoljnim ciljevima ili unutrašnjim strategijama suočavanja, oni su okrenuti ka akciji – oni veruju u proces i ne odustaju.
  • Unutrašnji osećaj kontrole: Oni veruju da oni, pre nego spoljašnje sile, imaju kontrolu nad sopstvenim životom. Ta karakteristika se povezuje sa manjim stresom, zato što ljudi sa unutrašnjim osećajem kontrole i realističnim pogledom na svet, mogu biti proaktivniji prilikom suočavanja sa stresom u sopstvenim životima, više okrenuti rešenjima i imati veći osećaj kontrole, što opet donosi manje stresa.
  • Optimizam: Oni vide pozitivno u mnogim situacijama i veruju u sopstvenu snagu. To može promeniti način rukovođenja problemom – iz mentaliteta žrtve u povlašćeni položaj i više izbora se samim tim otvara.
  • Podrška: Iako imaju tendenciju da budu jaki pojedinci, oni znaju vrednost socijalne podrške i sposobni su da se okruže prijateljima i porodicom koji će ih podržavati.
  • Smisao za humor: Ljudi koji imaju jaku emocionalnu otpornost sposobni su da se smeju životnim poteškoćama. To može biti velika prednost, jer menja nečiju perspektivu, da umesto što vide stvari kao pretnju vide ih kao izazov i to menja kako telo reaguje na stres. Oni se takođe češće više smeju i to ima svojih prednosti takođe.
  • Perspektiva: Otporni ljudi sposobni su da uče iz sopstvenih grešaka (pre nego da ih negiraju), vide prepreke kao izazove i dozvoljavaju teškoćama da ih ojačavaju. Oni takođe mogu naći značenje u životnim izazovima, pre nego da vide sebe kao žrtve.
  • Duhovnost: Biti povezan sa duhovnom stranom, povezano je sa jačom emocionalnom otpornošću, posebno ukoliko ste unutrašnje povezani i ne prolazite kroz učenja samo prisustvom. (To ne znači da ljudi koji nisu naklonjeni duhovnosti nisu otporni, već samo da je pronađena takva veza.)

Kako da postanete otporniji

Kao što je pomenuto, emocionalna otpornost može se razvijati. I kako su stres i promena delovi života, uvek postoje prilike da vežbate otpornost – isplate su značajne. Sve što treba jeste da se zainteresujete i obavežete procesu i da imate malo informacija kako da razvijate i ojačate osobine otpornosti.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Verywellmind

Leave a Reply