Šta je Edipov kompleks?

Posted by

Edipov kompleks je koncept koji je razvio Sigmund Frojd u svojoj teoriji psihoseksualnih faza razvoja, da opiše dečija osećanja želje za roditeljem suprotnog pola i ljubomoru i bes prema roditelju istog pola. U suštini, dečak oseća da se takmiči sa ocem da bi posedovao svoju majku, dok devojčica oseća da se takmiči sa svojom majkom za naklonost oca. Prema Frojdu, deca vide roditelja istog pola kao rivala za pažnju i naklonost roditelja suprotnog pola.

Poreklo Edipovog kompleksa

Frojd je prvo predložio koncept Edipovog kompleksa u svojoj knjizi objavljenoj 1899. godine Interpretacija snova, iako nije formalno počeo da koristi termin Edipov kompleks sve do 1910. godine. Koncept je dobijao sve više na važnosti, kako je nastavio da razvija koncept psihoseksualnog razvoja.

Kako je tačno termin dobio ime?

Frojd je nazvao kompleks na osnovu karaktera iz Sofoklove tragedije Kralj Edip – koji slučajno ubija svog oca i ženi se sa svojom majkom. U grčkom mitu, Edip je napušten na rođenju i samim tim ne zna ko su mu roditelji. Tek nakon što je ubio svog oca i oženio sopstvenu majku saznaje njihove prave identitete.

Kako funkcioniše Edipov kompleks?

U psihoanalitičkoj teoriji, Edipov kompleks odnosi se na dečiju želju za seksualnim učešćem sa roditeljem suprotnog pola, posebno na dečakovu erotsku pažnju prema majci. Ta želja drži se izvan svesnog dela uma putem represije, ali je Frojd verovao da i dalje ima uticaj nad dečijim ponašanjem i da igra ulogu u razvoju.

Frojd je sugerisao da Edipov kompleks odigrava važnu ulogu u faličnoj fazi psihoseksualnog razvoja. On je takođe verovao da uspešan završetak te faze uključuje identifikaciju sa roditeljem istog pola, koja na kraju vodi ka razvoju zrelog seksualnog identiteta.

Prema Frojdu, dečak želi da poseduje svoju majku i da zameni oca, kojeg dete vidi kao rivala oko pažnje majke.

Edipov kompleks događa se u faličnoj fazi psihoseksualnog razvoja između 3 i 5 godine. Falična faza služi kao važna tačka formiranja seksualnog identiteta. Tokom te faze razvoja, Frojd je sugerisao da dete razvija seksualnu privlačnost ka roditelju istog ili suprotnog pola i neprijateljstvo prema roditelju istog pola.

Znaci Edipovog kompleksa

Pa koji su to neki od znakova Edipovog kompleksa? Frojd je sugerisao da su bezbrojna ponašanja u koja se deca upuštaju, zapravo rezultat ovog kompleksa. Neke bihejvioralne manifestacije kompleksa mogu uključivati da dečak izražava posesivnost oko svoje majke i govori svom ocu da je ne grli ili ne ljubi. Male devojčice u tom dobu mogu izjaviti da planiraju da se udaju za svog oca kada odrastu.

Elektrin kompleks

Elektrin kompleks je psihoanalitički termin koji se koristi da opiše smisao devojčicinog takmičenja sa majkom oko očeve pažnje. Razrešenje Elektrinog kompleksa na kraju vodi ka identifikaciji sa roditeljem istog pola.

Prema Sigmundu Frojdu, tokom ženskog psihoseksualnog razvoja, devojčica se prvobitno vezuje za majku.

Kada ona otkrije da nema penis, ona se vezuje za oca i počinje da prezire majku koju krivi za svoju „kastraciju.“ Kao rezultat, Frojd je verovao da devojka onda počinje da se identifikuje i imitira svoju majku iz straha da će izgubiti njenu ljubav.

I dok se termin Elektrin kompleks često povezuje sa Frojdom, u stvari je Karl Jung osmislio termin 1913 godine. Frojd je odbacio termin i opisao ga kao pokušaj da „se naglasi analogija između ponašanja dva pola.“ Frojd je sam koristio termin ženstveno Edipovo ponašanje kako bi opisao ono što danas zovemo Elektrinim kompleksom.

Više o Elektrinom kompleksu možete pročitati ovde.

Kako se razrešava Edipov kompleks?

U svakoj fazi Frojdove teorije psihoseksualnog razvoja, deca se suočavaju sa razvojnim konfliktima koji moraju biti rešeni u cilju formiranja zdrave odrasle ličnosti. Kako bi se razvilo u uspešno odraslu osobu, dete mora da se identifikuje sa roditeljem istog pola da bi moglo da razreši konflikt falične faze.

Pa šta to dete radi da bi razrešilo Edipov kompleks? Frojd sugeriše da iako id želi da eliminiše oca, ego koji je realniji zna da je otac mnogo jači. Id, kao što možda znate, jeste osnovni izvor energije koji traži da momentalno zadovolji sve nesvesne nagone. Ego je deo ličnosti koji nastoji da balansira između nagona ida i zahteva realnosti.

Prema Frojdu, dečak doživljava ono što je on zvao kastrijajućom anksioznošću – strah od doslovne i figurativne emaskulacije. Frojd je verovao da dete postaje svesno fizičkih razlika između muškaraca i žena, on pretpostavlja da je ženski penis odstranjen i da će ga otac takođe za kaznu kastrirati što želi svoju majku.

Kako bi razrešio konflikt, odbrambeni mehanizam znan kao identifikacija stupa na scenu. U toj tački se formira super-ego. Super-ego postaje vrsta unutrašnjeg moralnog autoriteta, internalizacija figure oca koja stremi da potisne nagone ida i učini da se ego ponaša na osnovu tih idealističkih standarda.

U knjizi Ego i Id, Frojd je objasnio da dečiji super-ego zadržava karakter detetovog oca i da su tada jaka osećanja Edipovog kompleksa potisnuta. Spoljašnji uticaji uključujući društvene norme, religiozna učenja i drugi kulturološki uticaji pomažu i doprinose represiji Edipovog kompleksa.

Iz ovoga se javlja savest deteta, ili njegov opšti osećaj za dobro i loše. U nekim slučajevima, međutim, Frojd je takođe sugerisao da ta potisnuta osećanja mogu rezultirati nesvesnom osećanju krivice. I dok se ta krivica možda neće otvoreno osećati, može i dalje imati uticaj na svesne postupke individue.

Šta ako se Edipov kompleks ne razreši?

Pa šta se dešava ako se Edipov kompleks uspešno ne razreši? Kao kada se konflikti u drugim psihoseksualnim fazama ne razreše, može rezultirati sa fiksacijom u toj tački. Frojd je sugerisao da dečak koji se ne suoči efikasno sa tim konfliktom postaje “fiksiran za majku”, dok se devojčica “fiksira za oca.” Kao odrasle osobe, ti pojedinci tražiće romantične partnere, koji će ličiti na njihovog roditelja suprotnog pola.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Verywellmind

One comment

Leave a Reply