Month: August 2018

Šizofrenija

Šta je šizofrenija? Šizofrenija je dijagnoza koja se postavlja osobama koje doživljavaju simptome psihoze, pored onoga što zovu ‘negativnim simptomima’. Psihoza može uključivati halucinacije, deluzije, paranoju i konfuzne misli i […]

Samopovređivanje

Koliko je često samopovređivanje? Teško je znati koliko je samopovređivanje često, jer mnogi ljudi to opisuju na različite načine i mnogi nikada neće potražiti pomoć. Međutim, procenjeno je da se […]

Suicidalna osećanja

Samoubistvo – kada neko namerno oduzme sopstveni život – veoma je kompleksno pitanje. Šta su suicidalna osećanja? Ljudi se osećaju suicidalno iz bezbroj razloga, na primer: Život je postao previše […]