Društvena izolacija i mentalna bolest

Posted by

Razmislite o tome kako bi bilo da provedete većinu vašeg vremena sami, zato što je previše teško biti u blizini drugih ljudi. Osećate da vas drugi osuđuju zbog vaše mentalne bolesti i zbog toga ste uplašeni da se suočite sa svetom. Povlačite se kako bi izbegli tu stigmatizaciju. To društveno povlačenje emocionalno je veoma skupo. Ali to je dvosmerna ulica – mentalno bolesni povlače se od društva – društvo se povlači od njih.

Australijska anketa prikazala je da se dve trećine ljudi, koji boluju od mentalnih bolesti, oseća usamljeno “često” ili “sve vreme”. Istraživanje kaže suprotno, samo 10 procenata opšte populacije prijavilo je osećanje usamljenosti.

Društvene veze su važne za svakoga zbog održavanja zdravlja, ali za mentalno bolesne – to je posebno važno. Ljudi sa mentalnim bolestima cene kontakte sa porodicom. Ali porodice mogu biti nevoljne da održavaju kontakte sa mentalno bolesnim članom porodice. Društvena izolacija se takođe ponekad javlja zbog nespremnosti drugih da budu prijatelji sa mentalno bolesnom osobom. Javnost može sveukupno da ih izbegava. Stigma povezana sa mentalnim bolestima kreira ogromne barijere ka socijalizaciji.

Ljudi sa ozbiljnim mentalnim bolestima su verovatno najizolovanije društvene grupe od svih. Oni su osuđivani, nepoštovani i pretvoreni u otpadnike. Oni se plaše da će ih drugi odbaciti – koji se možda plaše od mentalno bolesnih – pa se mentalno bolesna osoba može osetiti preplavljeno sa mislima da pokuša da formira novo prijateljstvo. Samo izbegavanje bilo kakvog kontakta često je izbor. Ili, mogu učiniti veliki napor da skrivaju svoje stanje od drugih, što rezultira dodatnim stresom, zbog brige da će njihovo istinsko stanje biti otkriveno.

Ponekad se desi da ozbiljno mentalno bolesna osoba postane beskućnik. To je samo po sebi izolirajuće i oni verovatno pate od duple stigmatizacije, time što su i beskućnici i mentalno bolesni.

Još jedan od razloga što osoba sa mentalnom bolešću može da iskusi socijalnu izolaciju je priroda njihove mentalne bolesti. Socijalne fobije kao što su agorafobija, ili ozbiljna anksioznost ili depresija često uzrokuju osobi koja pati, da bude uplašena od izlaska u društvo.

Kada svako, mentalno bolestan ili ne, nema dovoljno društvenih kontakata, to te osobe pogađa mentalno, čak i fizički. Usamljenost stvara stres, što je štetno po zdravlje. Druge stvari koje mogu biti pogođene jeste sposobnost da se uči i funkcije memorije. Visok krvni pritisak je takođe jedan od znakova. To može biti okidač depresije i alkoholizma. Zamislite posledice, onda, ako ste već depresivni ili imate neku drugu mentalnu bolest? Usamljenost može sve to samo da pogorša. Usamljenost i gubitak samopoštovanja navode mnoge mentalno bolesne osobe da veruju da su oni beskorisni i zato žive sa osećajem beznadežnosti i niskog samopouzdanja.

Društvena izolacija predstavlja oba i uzrok i efekat mentalnog nemira. Kada se osoba još više izoluje, ona se suočava sa više mentalnih uznemirenosti. Sa više mentalne uznemirenosti, oni žele sve više da se izoluju. Taj zlobni krug obavezuje mnoge ljude sa ozbiljnim mentalnim bolestima na život društvene segregacije i izolacije.

Mnogi ljudi sa ozbiljnim psihijatrijskim invaliditetima kažu da je stigma povezana sa njihovom bolešću uznemiravajuća, kao i sami simptomi. Ta stigmatizacija ne samo da ih sprečava da komuniciraju sa drugim ljudima, već ih može sprečiti da potraže lečenje, što ih zauzvrat izlaže većem riziku od samoubistva.

Previše često javnost ne razume izazove mentalno bolesnih i ne želi ni da pokuša. Stoga je neophodno da se konfrontiramo pristrasnim društvenim stavovima sa ciljem da smanjimo diskriminaciju i stigmu ljudi koji žive sa nekom mentalnom bolešću.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Brainblogger

Leave a Reply