Pitanja koja možete postaviti doktoru o šizofreniji

Posted by

Dobijanje nove dijagnoze retko je dobra vest – većina ljudi ima dobru količinu anksioznosti i straha pri saznanju da imaju neku vrstu stanja. Nigde to nije istinitije nego sa dijagnozom šizofrenije. Dijagnoza šizofrenije može biti posebno zastrašujuća zato što je tako pogrešno shvaćena od strane tako puno ljudi. Takođe je jedna od ređih, ali ozbiljnijih formi psihičkih bolesti. Međutim, s obzirom da će 1 od 100 ljudi dobiti dijagnozu šizofrenije, verovatno ste upoznali ili znate nekoga ko je ima.

Ali strah može biti umanjen, time što ćete postavljati pitanja i dobijati činjenice koje su vam potrebne u cilju napredovanja u životu. Mnogo puta osoba sa svežom dijagnozom šizofrenije može biti u krizi, pa se ova pitanja takođe mogu postaviti od strane člana porodice ili staratelja.

Ako dijagnoza šizofrenije nije došla od stručnjaka za mentalno zdravlje – kao što je to psiholog ili psihijatar – prva stvar koju treba da uradite jeste da zakažete pregled kod takvog stručnjaka. I dok bilo koji medicinski stručnjak može tehnički da da dijagnozu šizofrenije, samo su stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja dovoljno obučeni povodom kompleksne nauke dijagnoze i lečenja tog poremećaja.

Da li ste iskjučili druga stanja kao uzrok tih simptoma?

Isto kao i kod mnogih drugih medicinskih stanja, ne postoji skup testova koji se može sprovesti, kako bi osigurali da je dijagnoza šizofrenije 100% tačna. Budite sigurni da je doktor isključio druga moguća stanja – ili čak neutvrđene zdravstvene probleme, jer to pomaže da budete sigurni da je dijagnoza bila pažljivo razmatrena.

Da li je šizofrenija jedan od poremećaja koje redovno lečite?

Iako može zvučati da ne poštujete doktora kada postavljate to pitanje, važno je da znate da o vama brine profesionalac sa većim i dubljim iskustvom u lečenju šizofrenije. I dok je specijalista idealan, profesionalac ili doktor koji redovno leči ljude sa šizofrenijom, biće takođe dobar.

Koje su vrste lečenja dostupne za šizofreniju?

Dok se tradicionalniji doktori fokusiraju na lekove kako bi lečili to stanje, studija objavljena 2015. godine demonstrira važnost holističkog pristupa lečenju šizofrenije. Prvobitnom psihotičnom epizodom najbolje upravlja timski pristup lečenju. To uključuje “psihoterapiju okrenutu izlečenju, niske doze antipsihotičnih lekova, porodičnu edukaciju i podršku i rad ili podršku edukaciji, u zavisnosti od potreba i preferencija pojedinca.”

Budite sigurni, ukoliko vam doktor ne ponudi psihoterapiju, da odete kod nekoga ko ima referencu terapeuta i iskustvo sa šizofrenim pacijentima ili je specijalizovan za taj poremećaj.

Koliko brzo, nakon što počnem sa lečenjem, treba da počnem da primećujem promenu u simptomima?

Najmodernija lečenja šizofrenije obuhvataju borbu i smanjenje najozbiljnijih simptoma poremećaja – halucinacije i deluzije. Sa kombinovanim, holističkim pristupom koji uključuje i lekove i psihoterapiju, ljudi obično počinju da osećaju neku vrstu poboljšanja simptoma u prvih nekoliko dana ili nedelja. Ako ne osećate i ne uviđate poboljšanje nakon prvih nekoliko nedelja, treba da popričate sa vašim doktorom o nedostatku napretka.

Koje su najčešće nuspojave lekova koji su mi prepisani?

Uvek je dobra ideja da pitate vašeg doktora o najznačajnijim neželjenim efektima, koje možete verovatno da iskusite na osnovu propisanog lečenja. Takođe, pitajte o načinima koji mogu da vam pomognu da minimizirate te neželjene efekte. Ako su neželjeni efekti previše značajni, pričajte sa doktorom o promeni lekova ili doziranja nivoa istih.

Uzimam XYZ lekove. Da li mogu da ih uzimam sa novim lekovima koji su mi prepisani?

Uvek recite vašem doktoru za sve lekove i suplemente koje trenutno uzimate pre nego što vam oni prepišu nešto novo. Neki lekovi ne slažu se dobro jedni sa drugima, ali vaš doktor neće znati o drugim lekovima koje koristite, osim ako mu to posebno ne naglasite.

Šta se dešava ako inicijalno lečenje bude neuspešno ili se čini da ne funkcioniše dobro?

Vaš doktor treba da bude svestan svih najnovijih lekova za lečenje šizofrenije.

Ima li nade za nekoga sa šizofrenijom?

Puno negativnih stvari napisano je o ljudima koji imaju šizofreniju. Ali danas, zbog napredaka u lečenju i razumevanju poremećaja, osoba sa šizofrenijom ne nalazi se više na rubu društva. Nasuprot viđenju društva većina ljudi sa šizofrenijom, koja dobije i održava tretman lečenja, vodi prilično običan život. Možete imati posao, biti samostalni i čak biti i u vezi – ne postoje ograničenja o tome šta osoba sa šizofrenijom može da radi.

Da li smem da pijem alkohol, dok sam na lekovima? Pušim travu? Koristim neku drugu drogu?

Mnogi ljudi sa šizofrenijom u početku koriste alkohol ili drogu u pokušaju da se samoizleče protiv halucinacija ili deluzija koje doživljavaju kao deo poremećaja. To obično funkcioniše kratkoročno i često je samodestruktivno na duže staze. Većina lekova propisanih da leče šizofreniju, nikako ne ide u kombinaciji sa alkoholom ili drogama. Pričajte sa doktorom o tome koju vrstu ograničenja vaš poseban lek može izazvati, ako se kombinuje sa alkoholom ili upotrebom droge.

Kako mogu da vas nađem u slučaju vanrednog stanja?

Većina doktora će lako dati informaciju o kontaktu u slučaju hitnog stanja ili u slučaju krize ili bilo koje druge situacije koja zahteva momentalnu pažnju. Čuvajte taj podatak na sigurnoj i lako dostupnoj lokaciji i neka vaši članovi porodice ili staratelj budu svesni toga, u slučaju da budete na neki način onesposobljeni.

Da li je šizofrenija ikada izlečena? Ili ću biti na lečenju do kraja svog života?

U većini slučajeva, većina doktora leči šizofreniju slično kao što bi lečili dijabetes tipa 2 – kao doživotno stanje, koje zahteva konstantnu negu i lečenje. I dok se neki ljudi zaista oporave od šizofrenije bez daljeg lečenja, većina ljudi imaće dobrobiti od dugoročnog lečenja većim delom svog života.

Šta treba da kažem prijateljima i porodici o mom stanju?

Ne postoji jedan, pravi odgovor na ovo pitanje, ali se generalno svodi na ovo: recite im šta god se vama činilo prikladno. Zbog prirode simptoma šizofrenije, često je dobra ideja da identifikujete bar jednog saveznika u porodici ili prijateljima, sa kojim ćete se osećati prijatno prilikom poveravanja detalja sopstvenog stanja. Na taj način, postoji bar jedna osoba koja zna šta treba uraditi, ako se iznenada nađete u kriznoj situaciji.

Koje druge tipove pomoći mogu dobiti unutar zajednice?

Mnoge lokalne zajednice imaju posebne programe koji pomažu ljudima sa šizofrenijom ili drugim tipovima ozbiljnih mentalnih bolesti.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Psychcentral

Leave a Reply