Šta je socijalna inteligencija?

Posted by

Pojedinci sa razvijenom socijalnom inteligencijom zapažaju kako se drugi ljudi osećaju, intuitivno znaju šta da kažu u socijalnim situacijama i izgledaju samouvereno, čak i u većim grupama. Možete pomisliti za te ljude da imaju “veštine za ljude,” ali ono što oni zaista poseduju je socijalna inteligencija.

Teoriju o socijalnoj inteligenciji prvi je izneo američki psiholog Edvard Torndajk 1920. godine. Definisao je kao, “Sposobnost da se shvati i upravlja muškarcima i ženama i dečacima i devojčicama, mudrim postupanjem u ljudskim odnosima.” Niko nije rođen socijalno inteligentan. Umesto toga, to uključuje set veština koje pojedinac vremenom uči i razvija.

Znaci socijalne inteligencije

Ljudi koji su socijalno inteligentni ispoljavaju u suštini takve osobine, koje im pomažu da komuniciraju i da se povezuju sa drugima.

Efikasno slušanje. Osoba koja poseduje socijalnu inteligenciju ne sluša samo da bi odgovorila, već zaista obraća pažnju na to što osoba govori. Ostali ljudi napuštaju razgovor sa osećajem da su shvaćeni i da su ostvarili povezanost.

Konverzacijske veštine. Oni imaju konverzacijske veštine koje im omogućavaju da razgovaraju praktično sa bilo kim. Oni su taktični, prikladni, duhoviti i iskreni pri tim razgovorima i oni pamte detalje o ljudima koji omogućavaju da dijalog bude značajniji.

Upravljanje ugledom. Socijalno inteligentni ljudi razmišljaju o utiscima koje ostavljaju na druge ljude. Razmotrite da jedan od najkompleksnijih elemenata socijalne inteligencije, upravljanje reputacijom zahteva pažljivu ravnotežu – osoba mora pažljivo da ostvari utisak na drugu osobu, a da ostane autentična.

Nedostatak rasprave. Neko sa socijalnom inteligencijom razume da rasprava ili dokazivanje poente, time što će se druga osoba osećati loše, nije način. Oni ne odbijaju ideje druge osobe, već će ih radije saslušati otvorenog uma – čak i kada je reč o ideji sa kojom se lično ne slažu.

Kako razviti socijalnu inteligenciju

I dok može izgledati da neki ljudi razviju socijalnu inteligenciju bez napora i truda, drugi moraju da rade na tome da bi je razvili. Srećom, određene strategije mogu pomoći osobi da izgradi socijalne veštine. Te taktike mogu vam pomoći da razvijete socijalnu inteligenciju:

Obratite pažnju na to šta (i ko) vas okružuje. Socijalno inteligentni ljudi su posmatrači i obraćaju pažnju na suptilne socijalne znake ljudi iz okruženja. Ako mislite da neko u vašem životu ima snažno razvijene veštine u odnosu sa ljudima, posmatrajte njihovu interakciju sa drugim ljudima.

Radite na poboljšanju emocionalne inteligencije. Iako je slična socijalnoj inteligenciji, emocionalna inteligencija više je o tome kako kontrolišete sopstvene emocije i kako se saosećate sa drugim ljudima. To zahteva prepoznavanje kada doživite emociju – što vam može pomoći da prepoznate tu emociju u drugim ljudima – i da ih regulišete na odgovarajući način. Emocionalno inteligentna osoba prepoznaje i kontroliše negativna osećanja, kao što su frustracija ili ljutnja, u društvenom okruženju.

Poštujte kulturološke razlike. I više od toga, istražite kulturološke razlike, kako bi mogli da ih razumete. Iako većina ljudi uči veštine ophođenja sa ljudima iz sopstvene porodice, prijatelja i zajednice koja ih okružuje, socijalno inteligentna osoba razume da drugi mogu imati različite odgovore i običaje zasnovane na njihovom vaspitanju i poreklu.

Vežbajte aktivno slušanje. Razvijajte socijalnu inteligenciju tako što ćete raditi na sopstvenim veštinama komunikacije – što zahteva aktivno slušanje. Nemojte prekidati. Uzmite vreme da razmislite šta neko drugi govori pre nego što odgovorite. Slušajte intonacije kada drugi govore, što može ukazati na tragove onoga što su zaista mislili.

Cenite i poštujte važne ljude u vašem životu. Socijalno inteligentni ljudi imaju duboke veze sa ljudima koji im znače. Obratite pažnju na emocije vašeg supružnika i dece, prijatelja, saradnika i drugih veza. Ako ignorišete najbliže ljude u vašem životu, propuštate tragove kako da se sa njima povežete .

Zaključak

Socijalnom inteligencijom nije lako ovladati – da jeste, ne bi bilo još jedne čudne konverzacije na zabavi. Međutim, rad na jačanju socijalne inteligencije može voditi bogatijem životu – ili, bar, jednostavnijem sticanju novih prijatelja.

Proučavajte socijalne situacije. Obratite pažnju šta ljudi rade dobro i na greške koje želite da izbegnete. Nakon svega, mislite o tome šta želite da uradite drugačije u narednoj socijalnoj situaciji.

Budite proaktivni povodom poboljšavanja vaših veština. I zapamtite, da ćete ponekad i zabrljati. Učite iz vaših neuspeha, isto kao i iz uspeha.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Verywellmind

Leave a Reply