Korišćenje emocionalne inteligencije na radnom mestu

Posted by

Emocionalna inteligencija (EQ), odnosi se na sposobnost osobe da prepozna, razume, upravlja i postupa u skladu sa emocijama. To je ključna sposobnost, kada se radi o međuljudskoj komunikaciji – vruća tema ne samo u psihologiji, već i u poslovnom svetu. Termin je osmislio psiholog 1990. godine, ali se brzo proširio na druge oblasti uključujući poslovanje, obrazovanje i popularnu kulturu.

Psiholozi Piter Salovej i Džon D. Majer, dva vodeća istraživača te teme, definišu emocionalnu inteligenciju kao sposobnost da se prepoznaju i shvate emocije u sebi i drugim ljudima. Ta sposobnost uključuje korišćenje emocionalnog razumevanja za donošenje odluka, rešavanje problema i komunikacije sa drugim ljudima.

U prošlosti, emocije i inteligencija često su viđene kao suprotnosti jedna drugoj. U skorije vreme, međutim, istraživači koji izučavaju psihologiju emocija, postali su sve više zainteresovani za njene spoznaje i uticaje. Ta oblast istražuje kako kognitivni procesi i emocije utiču na načine na koji ljudi razmišljaju. Razmotrite kako emocije i raspoloženja kao što su sreća, ljutnja, strah i tuga, utiču na to kako se ljudi ponašaju i donose odluke.

Emocionalna inteligencija: Važna za uspeh

keywords-2488210_1280

Interes za emocionalnu psihologiju i koncept emocionalne inteligencije zaista je zaživeo 1995. godine sa objavljivanjem knjige Danijela Golemana Emocionalna inteligencija. U popularnoj knjizi, Goleman tvrdi da emocionalna inteligencija može biti isto tako važna, ako ne čak i više, pri predviđanju uspeha u životu. Te emocionalne kompetencije, on tvrdi, takođe igraju posebno važnu ulogu na radnom mestu.

Koncept je ubrzo zadobio pažnju javnosti, uključujući poslovne lidere i menadžere ljudskih resursa. Istraživači sugerišu da emocionalna inteligencija utiče na to koliko će dobru interakciju zaposleni imati sa kolegama. Emocionalna inteligencija, takođe se smatra, da igra ulogu u tome kako radnici upravljaju stresom i konfliktima, kao i sveukupnim performansama na poslu.

Studije su pokazale da su zaposleni sa većim ocenama na testovima emocionalne inteligencije takođe imali tendenciju da budu ocenjeni sa većim ocenama na međuljudskom funkcionisanju, liderskim sposobnostima i upravljanju stresom. Druge studije povezale su višu emocionalnu inteligenciju sa boljim zadovoljstvom na radu, kao i ukupnim performansama na poslu.

Goleman sugeriše da, iako tradicionalna inteligencija predstavlja kvalitet povezan sa uspehom vođstva, ona sama nije dovoljna. Ljudi koji su uspešni na poslu nisu samo pametni – oni takođe imaju jaku količinu emocionalne inteligencije.

Ali emocionalna inteligencija nije nešto što je rezervisano samo za nadređene i menadžere. To je kvalitet koji je važan na svakom nivou poslovne karijere osobe, bilo da ste student koji traži stručnu praksu ili iskusan radnik koji preuzima ulogu lidera. Ako želite da postignete uspeh na radnom mestu i napredujete na poslu, emocionalna inteligencija je ključna za vaš uspeh.

Zašto je emocionalna inteligencija važna na radnom mestu?

despaired-2261021_1280

Pa zašto je emocionalna inteligencija tako vredna veština na radnom mestu? Prema jednoj anketi za zapošljavanje menadžera, gotovo 75% učesnika izjasnilo se da vrednuju više EQ zaposlenog od njegovog/njenog IQ.

Neki od razloga zašto emocionalna inteligencija može biti ključ uspeha na poslu:

 • Emocionalna inteligencija može voditi ka boljim poslovnim odlukama.
 • Emocionalno inteligentni radnici verovatnije će biti smireniji pod pritiskom.
 • Ljudi sa razvijenijom emocionalnom inteligencijom bolji su u razrešavanju konfliktnih situacija.
 • Emocionalno inteligentni lideri imaju tendenciju da imaju veću empatiju.
 • Zaposleni sa razvijenijom emocionalnom inteligencijom verovatnije je da će slušati, odražavati i odgovarati na konstruktivnu kritiku.

Emocionalna inteligencija svuda u svetu prepoznaje se kao vredna veština i takođe je ona za koju istraživači veruju da se može poboljšavati uz vežbanje i praksu. I dok emocionalne veštine mogu doći prirodno nekim ljudima, postoje stvari koje svako može uraditi da pomogne da poboljša sopstvenu sposobnost da razume i rezonuje sa emocijama. To posebno može biti od pomoći na radnom mestu, gde se odnosi i poslovne odluke često oslanjaju na međuljudsko razumevanje, timski rad i komunikaciju.

Kako da postanete emocionalno inteligentniji

brain-3269655_1280

Kako je toliko cenjena veština, da li je moguće da svako poseduje visoko razvijenu emocionalnu inteligenciju? Da li ljudi kojima nedostaje ta veština mogu da poboljšaju svoje sposobnosti da shvate i upravljaju emocijama? Faktori kao što su vaspitanje i ličnost imaju tendenciju da igraju veliku ulogu u razvoju emocionalne inteligencije, ali to je veština koja može biti unapređena uz napor i vežbu.

Jedna studija pronašla je da su učesnici koji su obučavani sa ključnim emocionalnim komponentama ne samo da su pokazali trajna poboljšanja u emocionalnoj inteligenciji, već su oni takođe iskusili poboljšanja u vidu fizičkih i mentalnih blagostanja, boljim društvenim vezama i smanjenom nivou kortizola (hormona stresa).

Pa ako ste zainteresovani za poboljšanje veština emocionalne inteligencije, koje mogu doprineti vašim performansama na poslu, postoji nekoliko stvari koje možete uraditi.

Postanite samosvesniji

linus-nylund-465861-unsplash

 

Jedan od prvih koraka prema korišćenju veština emocionalne inteligencije na radnom mestu, je da vežbate prepoznavanje sopstvenih emocija. Samosvesnost uključuje da budete svesni različitih aspekata sebe, uključujući vaše emocije i osećanja. To je jedna od osnovnih komponenata emocionalne inteligencije. Sa ciljem da prepoznate vaše emocije i razumete šta uzrokuje ta osećanja, potebno je da budete samosvesni.

Načini da poboljšate samosvesnost:

 • Obratite pažnju na to kako se osećate u svakom mogućem trenutku tokom dana. Kako te emocije utiču na to kako reagujete? Da li stvari koje osećate imaju uticaj na odluke koje donosite ili kako komunicirate sa drugim ljudima? Kako provodite sve više vremena rasvetljavajući ta pitanja, možete pronaći da postajete sve više svesniji sopstvenih emocija i uloge koje igraju u vašem svakodnevnom životu.
 • Uzmite u razmatranje vaše emocionalne snage i slabosti. Koliko dobro komunicirate sa drugima? Da li se često osećate nestrpljivo, ljuto, ili iziritirano? Koji su neki od načina na koje možete da se suočite sa tim osećanjima efikasnije? Prepoznavanje vaših slabosti dozvoljava vam da potražite načine da se nosite sa tim nedostacima.
 • Imajte na umu da emocije imaju tendenciju da se menjaju i to veoma brzo. Saradnik koji možda iritira vas ili vašeg šefa može vam dati da završite frustrirajući zadatak. Pre nego što odreagujete, zapamtite da su te stvari privremene, tako da brzoplete odluke zasnovane na snažnim emocijama mogu biti štetne po vaše dugoročne ciljeve i uspeh.

Vežbajte samokontrolu

dharm-singh-727510-unsplash

Danijel Goleman identifikovao je samokontrolu kao ključni deo emocionalne inteligencije. Biti svestan sopstvenih emocija važan je prvi korak, ali je takođe potrebno da budete sposobni da upravljate stvarima koje osećate. Ljudi koji poseduju dobru samokontrolu sposobni su da se prilagode situacijama koje se menjaju veoma dobro. Oni ne pothranjuju sopstvene emocije, ipak oni zaista čekaju prikladnije situacije da izraze sopstvene emocije, pre nego da jednostavno odreaguju impulsivno u trenutku. Oni takođe misle o tome kako njihovi emocionalni odgovori i izražavanje utiču na druge.

Načini za započinjanje unapređenja samokontrole na radnom mestu:

 • Pronađite tehnike koje će vam pomoći da se suočite i da se nosite sa stresom na radnom mestu. Odlična stvar koju možete da iskoristite predstavlja hobi. Fizičko vežbanje takođe je zdrav način da otpustite stres.
 • Budite kul kada stvari postanu stresne na poslu. Prihvatite činjenicu da ne možete da kontrolišete sve, ali potražite načine koji mogu biti od pomoći i na koje možete da uzvratite, a koji ne podgrevaju dodatno atmosferu.
 • Odvojite vreme za razmišljanje pre nego što donesete odluku. Emocije mogu da vas preplave u žaru trenutka, ali vi možete da donesete smireniji, racionalniji izbor, ako date sebi malo vremena da razmotrite sve mogućnosti.

Poboljšajte svoje društvene sposobnosti

feedback-2990424_1280

Istraživanja psihologije emocija takođe sugerišu da su ljudi sa više razvijenom emocionalnom inteligencijom takođe imaju snažne društvene veštine. Baš zato što su dobri u prepoznavanju emocija drugih ljudi, sposobni su da odgovore prikladno na situaciju. Društvene veštine takođe su visoko cenjene na poslu zato što vode ka boljoj komunikaciji i sveukupnoj kulturi kompanije.

Radnici i lideri sa sjajnim društvenim veštinama sposobni su da izgrade odnos sa kolegama i komuniciraju efikasnije sa njihovim idejama. Ljudi sa dobrim socijalnim veštinama nisu samo dobri timski igrači; oni su sposobni da preuzmu liderske uloge kada je to potrebno.

Načini da osnažite sopstvene socijalne veštine na poslu:

 • Slušajte šta drugi ljudi pričaju. To ne znači da samo pasivno slušate druge ljude dok pričaju. Aktivno slušanje uključuje pokazivanje pažnje, postavljanje pitanja i pružanje  povratnih informacija. Bilo da imate ulogu u menadžmentu ili ste član tima, aktivno slušanje može pokazati da ste strastveni povodom poslovnih projekata i voljni da radite sa drugima, kako bi pomogli da grupa postigne svoje ciljeve.
 • Obratite pažnju na neverbalnu komunikaciju. Signali koje ljudi šalju putem svog govora tela mogu preneti puno o tome šta zaista misle.
 • Održavajte svoje veštine ubeđivanja. Time što ste sposobni da nosite uticaj i ubedite članove tima i nadređene da saslušaju vaše ideje može na duže staze doprineti napredovanju u vašoj karijeri.
 • Izbegavajte dramu na poslu, ali budite sugurni da ste sposobni da upravljate konfliktom. Dajte sve od sebe da se držite podalje od sitnih kancelarijskih politika, koje ponekad preuzimaju radno mesto, ali budite svesni nije uvek moguće da izbegnete konflikte. Fokusirajte se na listing stvari koje drugi imaju da kažu i potražite načine da rešite probleme i minimizirate tenziju.

Postanite empatičniji

begging-1922612_1280

Emocionalno inteligentni ljudi dobri su u postavljanju samih sebe na mesto druge osobe i razumevanju kako se ta osoba oseća. Empatija je više od jednostavnog prepoznavanja kako se drugi osećaju; to takođe uključuje kako reagujete na te emocije.

Na poslu, empatija vam dozvoljava da razumete različite dinamike između kolega i nadređenih. To takođe dozvoljava da prepoznate ko drži moć i kako da utičete na ponašanje, osećanja i interakcije koje potiču iz takvih odnosa.

Neki načini da poradite na vašoj empatiji na poslu:

 • Pokušajte da sagledate stvari iz ugla druge osobe. To može biti ponekad izazov, posebno ako osećate da druga osoba greši. Ali pre nego da dozvolite da se neslaganje pretvori u veliki konflikt, provedite vreme razmatrajući situaciju iz perspektive druge osobe. To može biti sjajan prvi korak ka pronalaženju balansa između dva suprotna pogleda i stava.
 • Obratite pažnju kako odgovarate drugim ljudima. Da li im dajete šansu da dele svoje ideje? Da li priznajete njihov doprinos, čak i kada se ne slažete? Time što ćete dati do znanja drugim ljudima da u njihovim naporima ima zasluge, često pomaže da se svi osećaju više spremno na kompromis.

Radite na vašoj motivaciji

hiking-1031628_1280

Još jedna ključna komponenta emocionalne inteligencije je nešto poznatije kao unutrašnja motivacija. Ljudi koji imaju snažno razvijenu emocionalnu inteligenciju imaju tendenciju da su više motivisani da postignu ciljeve za svoje dobro. Pre nego da traže spoljašnje nagrade, oni žele da urade stvari zato što pronalaze da ih iste ispunjavaju i da su strastveni povodom toga što rade.

Novac, status i priznanje su sjajni, ali ljudi koji su veoma uspešni na poslu, obično su motivisani nečim što je više od toga. Oni su strastveni povodom toga što rade. Oni imaju posvećenost prem svom poslu, vole da preuzimaju nove izazove i njihov entuzijazam može biti zarazan. Oni ne odustaju pred preprekama i sposobni su da inspirišu druge da rade dosta i istrajni su da bi postigli ciljeve.

 • Fokusirajte se na to što volite u svom poslu. Be obzira kako se osećate povodom vašeg posla, tamo će verovatno biti stvari koje volite i koje mrzite. Kako bi izgradili unutrašnju motivaciju, pokušajte da se fokusirate na aspekte posla u kojima istinski uživate. Možda volite osećaj dostignuća kada završite veliki projekat. Ili možda volite da pomažete svojim klijentima da ostvare napredak prema sopstvenim ciljevima. Bez obzira o čemu se radi, identifikujte te komponente posla i uzmite inspiraciju iz njih.
 • Pokušajte da održavate pozitivan stav. Uočite kako optimistični ljudi na poslu imaju tendenciju da inspirišu i motivišu druge na taj način. Usvajanje te vrste stava može pomoći da se osetite pozitivnije povodom vašeg posla.

Zaključak

Emocionalna inteligencija igra važnu ulogu ne samo za dobrobit već i za vaš uspeh na radnom mestu. Srećom, postoji bezbroj lekcija koje možete naučiti iz psihologije emocija, koje će vam dozvoliti da poboljšate sopstvenu emocionalnu inteligenciju i usvojite veće emocionalne kompetencije, kako bi poboljšali radne performanse i uspeh u karijeri.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Verywellmind

Leave a Reply