Visoko senzitivna osoba u porodici koja je emocionalno zanemarljiva

Posted by

Visoko senzitivna osoba

U istraživanju koje se vodilo još od kasnih devedesetih godina, psiholozi i neurolozi pronašli su da je deo populacije jednostavno “povezan” drugačije od većine (Aron, E. & Aron, A., 1997.).

1997. godine, dr Elejn Aron napisala je knjigu Visoko senzitivna osoba. Ona opisuje visoko senzitivnu osobu kao više osetljivu na zvuke, teksture i u suštini sve spoljašnje stimulacije u odnosu na prosek.

Visoko senzitivna osoba takođe misli više o odlukama i postupcima i prirodno obrađuje i procesuira na mnogo dubljem nivou. Smatra se da je to adaptivni mehanizam preživljavanja.

Prema Aronovoj i njenom istraživanju, neki od znakova da možete biti visoko senzitivna osoba jeste da ste lako preplavljeni jakim svetlima, snažnim mirisima i glasnim zvukovima. Možda ste uznemireni kada žurite, izbegavate nasilne programe na televiziji i povlačite se u krevet ili mračnu sobu kada ste uznemireni. Kao deca, visoko osetljive osobe, takođe imaju bogat, kompleksan unutrašnji život i često ih vide kao stidljive u odraslom dobu.

Veoma važna stvar koju treba da znate o visoko osetljivim osobama je da su tako rođene. U klasičnom pitanju koje se tiče prirode naspram nege (vaspitanja) dokazi pokazuju da visoko osetljiva osoba spada u prirodni domen.

Tako znamo da vaši roditelji nisu uzrokovali da budete visoko osetljivi načinom kako su vas vaspitali. Ali to izaziva još jednu vrstu pitanja:

Da li je visoko osetljivo dete drugačije pogođeno emocionalnim zanemarivanjem od strane roditelja u odnosu na manje osetljivo dete?

Zasnovano na hiljadama emocionalno zanemarivanih odraslih osoba koje sam imala privilegiju da upoznam i/ili radim, morala bih da odgovorim na to pitanje sa da. Po mom iskustvu, emocionalno zanemarivanje dece, pogađa visoko osetljivu decu drugačije u odnosu na onu koja to nisu.

Dom emocionalnog zanemarivanja

Kakvo je iskustvo deteta koje odrasta u domu emocionalnog zanemarivanja? To je osećaj odrastanja u dubokoj usamljenosti, čak iako su okruženi ljudima. To je proces u kome se emocije ignorišu, ili čak ometaju. To je ono što se dešava kada se ne postavljaju dovoljno često pitanja:

Šta nije u redu?

Sve je ok?

Šta želiš?

Šta ti je potrebno?

Šta više voliš?

Šta osećaš?

Da li ti je potrebna pomoć?

U domu emocionalnog zanemarivanja, nije toliko problem u tome šta vam roditelji rade. Upravo je suprotno. Problem proizilazi iz toga šta roditelji nisu uspeli da urade za vas: da dovoljno potvrde i odgovore na vaše emocionalne potrebe.

To može biti zbunjujuće za dete, jer od spolja (i ponekad takođe čak i iz unutrašnjosti), za mnogu emocionalno zanemarenu decu njihove porodice čine se savršeno normalnim na svaki način.

Deca koja odrastu u domu emocionalnog zanemarivanja nauče neke moćne lekcije veoma rano i dobro:

Tvoja osećanja su nevidljiva, teret su, ili nisu od značaja.

Tvoje želje i potrebe nisu važne.

Pomoć obično nije opcija.

Odrastanje visoko osetljivog deteta u porodici koja je emocionalno zanemarljiva

Kao što smo već pomenuli, visoko osetljivo dete rođeno je sa nekom posebnom osetljivošću. Duboki mislioci, pažljivi i odgovorni po prirodi, visoko osetljive osobe u velikoj meri pogođene su i lakše ih preplavi spoljašnja stumulacija. Visoko osetljive osobe takođe imaju veće emocionalne reakcije i više empatije za druge.

Zamislite da ste duboko zamišljeno, intenzivno osećajno dete koje odrasta u porodici koja nema ništa od toga. Zamislite da se vaša intenzivna osećanja ignorišu ili obeshrabruju. Zamislite da se vaša zamišljenost posmatra kao slabost. Zamislite ako izgleda da ljudi oko vas rade drugačijom brzinom i žive u drugoj ravni u odnosu na vas.

Šta da radite sa vašim moćnim besom, tugom, povređenošću ili zbunjenošću? Kako da pokušate da se uklopite?

Mnoge visoko osetljive odrasle osobe podelile su sa mnom reči, koje su često slušali u detinjstvu, od roditelja i braće i sestara nalik:

“Preterano si emotivan/na.”

“Ne budi beba.”

“Prestani da dramiš.”

“Ti si preosetljiv/a.”

Neke visoko osetljive osobe aktivno su bile ismejavane u svojim porodicama. Neke su prozivali i identifikovali kao “slabe,” “usporene,” zbog pažljivije obrade i razmišljanja, ili “sanjarima” zbog bogatog i kompleksnog unutrašnjeg života.

Većina emocionalno zanemarljivih porodica ne samo da ne zna da su emocije važne, već im je duboko neprijatno sa osećanjima sopstvenih članova i obično ili pasivno ili aktivno obeshrabruju izražavanje bilo kakvih emocija.

Šta ako jedno određeno dete dublje oseća u odnosu na drugu? Šta će ono naučiti o sopstvenim osećanjima u toj porodici? Kako će naučiti da ceni, toleriše, razume i izrazi sopstvena osećanja?

Visoko osetljivo dete u emocionalno zanemarljivoj porodici uči da je on/ona preterano emocionalan/na. I kako su naše emocije najdublje lično izražavanje toga ko smo mi, visoko osetljivo dete uči da je on/ona drugačije, oštećeno, slabo i pogrešno. Možda će odrasti duboko posramljeno najdubljeg dela sebe.

Pomoć & nada za visoko osetljive osobe

Nemojte se brinuti, postoji puno odgovora za vas!

Razumevanje je dobar početak. Nakon toga, postoje jasni koraci koje treba da preuzmete da se borite sa onim porukama iz detinjstva i da zacelite zanemarivanje iz detinjstva.

Samo ako pojasnite emocionalno zanemarivanje u vašem životu dozvoliće visokoj osetljivosti da zasija. Tek tada bićete sposobni da dozvolite vašoj intenzivnoj emocionalnoj energiji da vas osnaži i da vas vaše duboke sposobnosti obrade vode.

Tek tada bićete sposobni da slavite jedinstvene kvalitete koji vas čine drugačijim i da uvidite da time što ste bili odvojeni od tog saznanja od rođenja i ponovo tokom odrastanja, ne znači da tako treba da bude celog života.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Psychcentral

One comment

  1. Lepo da neko piše na ovu temu. Pogotovo vezanu za generalno podložnost osoba na osetljivo reagovanje. Pogotovo u okolnostima koje su u najmanju ruku izazivajuće. Kao i kakve to posledice sve može imati po osobe.

    Trenutno sprovodimo istraživanje o baš ovoj temi na našim prostorima. Ukoliko mislite da ste senzitivni ili depresivni, ostavljam link do istraživanja koje možete popuniti, a takođe, možete i tražiti povratnu informaciju kada istraživanje bude napisano.

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZF2l83UB_d4pHO7IPnfdruE5dmo0X8hr1XvRvo9fK5qYqLw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Leave a Reply