Dublje značenje snova prema Karlu Jungu

Posted by

“San koji nije shvaćen ostaje puka pojava; shvaćen, postaje živo iskustvo.” ~ Karl Jung

Svi sanjamo nekoliko snova svake noći, iako ih se uvek i ne sećamo i ponekad se budimo misleći na nismo uopšte ni sanjali. Sanjamo tokom REM faze sna i naši snovi nam dozvoljavaju da putujemo kroz vreme, prostor i daljinu.

Švajcarski psihijatar i psihoanalitičar Karl Jung, koji je nekada bio student Sigmunda Frojda, bazirao je mnoge svoje ideje i teorije na temeljima Frojdovog učenja, iako su im se putevi razišli nakon što je Jung odstupio od Frojdovih koncepata. Glavna razlika između ta dva velika mislioca bila je da je Jung, za razliku od Frojda, verovao da nesvesni um nije životinjski po svojoj prirodi, u to da naša individualna prvobitna ponašanja nisu vođena instinktom, seksom ili nasiljem.

Ja verujem, slično Jungu, da su naši snovi potisnute, negirane, zaboravljene ili odbačene emocije, osećanja ili uspomene koje isplivaju tokom faze spavanja, kako bi ponudila savet i dublje razumevanje budnog života. Pomenuo je aspekte našeg skrivenog dela sebe koje ne priznajemo, kao našu “senku” i to je ono što sadrži naše nesvesne misli, osećanja, namere, motivacije, emocije, instinkte, želje i uverenja.

Kada spavamo naš svesni um se odmara, tako da se neprijatna ili neželjena iskustva osećaju bezbedno da lutaju okolo bez uplitanja, posebno od strane našeg ega.

Jung spominje snove kao “psihičku aktivnost” i smatra da analiziranjem putem dubokog razmišljanja ili meditacije možemo postati svesni i upoznati sa nerešenim ili neizlečenim ranama i takođe odrediti njihovu važnost u svakodnevnom životu. To nam pomaže da steknemo neophodno znanje i uvid za otkrivanje naše individualne svrhe i da dostignemo pun potencijal.

Bilo kakve emocionalne povrede koje nisu u potpunosti priznate izraziće sebe u pojačanim performansama života koje se igraju na realnoj sceni, a čiji je domaćin naš nesvesni um. Ono što se dešava u našem umu dok sanjamo možemo osetiti stvarnijim i uticati na nas mnogo više, od bilo kojeg iskustva u budnom stanju.

Naši snovi ne prikazuju samo probleme koje imamo u ličnom životu, već takođe i one koji se odnose na bilo koje konflikte u našem spoljašnjem okruženju.

Kada sanjamo, Jung je objasnio da naš svesni um komunicira sa nama tako što isporučuje poruke direktno svesnom umu, tako da možemo da dosegnemo individualizaciju, što znači da postanemo u potpunosti svesni sebe time što ćemo integrisati svesni i nesvesni um.

Poruke našeg nesvesnog uma odnose se na bilo šta što je tamo sakriveno i što se čuva. Informacije sadržane u ovim porukama nisu lako dostupne kada smo budni. U osnovi, mi ne možemo lako da povratimo podatke koji se čuvaju u našem nesvesnom umu, tako da snovi nude priliku da pogledamo podatke – tako da možemo postići unutrašnji mir, balans i harmoniju i da dostignemo rast i realizaciju, što nas pokreće ka jedinstvenoj višoj svrsi.

“San predstavlja mala skrivena vrata u najdubljim i najtajnijim udubljenjima duše, otvaranje ka kosmičkoj noći u kojoj je psiha, mnogo pre nego što je postojala svesnost ega i koje će ostati psiha, bez obzira koliko daleko se proteže naša ego svesnost.” ~ Karl Jung

Jung je objasnio da snovi otkrivaju vitalne informacije koje izlažu naše autentične emocije i osećanja, koja su često sakrivena od strane našeg svesnog uma. Iako se mnogi različiti likovi mogu pojaviti u našim snovima, Jung je verovao da svaki lik predstavlja drugačiji aspekt našeg nepoznatog dela sebe ili preovlađujuću situaciju u našem životu. Na primer, ako sanjamo majku, majka predstavlja samo prezentaciju naših materinskih instikata ili kako mi doživljavamo materinsku figuru, ili ako sanjamo nešto što nas plaši, šta god da se nalazi u našem snu predstavlja odraz našeg dela sebe koje nas plaši ili nečega čega se plašimo.

Kada istražujemo naše snove, razlog zbog kojeg treba da atribute tretiramo pojedinačno i da se ne zanesemo time, što smo možda čuli ili pročitali u standardnim interpretacijskim vodičima, je da su naši snovi nama jedinstveni i naše sopstvene situacije i stanja zato što svaki entitet u njima doprinosi našim ličnim uverenjima ili verovanjima. To znači da, ako dvoje ljudi sanja san u kojem je prisutna figura majke, oba sna treba da se tumače drugačije, jer dvoje ljudi koji su sanjali imaju različite slike i percepcije značenja majčinske figure.

Pre nego što pogledamo na bilo šta što se pojavljuje u našim snovima, moramo prvo baciti pogled gde se to uklapa u većoj slici našeg života. Naši snovi šalju kriptovane poruke i iako nam psihoterapeut može pomoći da ih dešifrujemo, samo ćemo mi znati istinsko značenje iza bilo čega što se događa u njima. Možda će nam biti potrebno neko vreme da skinemo sve slojeve, tako da možemo da vidimo istinu u priči koja se otkrila dok smo spavali. Kada se probudimo trebalo da bi da prepoznamo, analiziramo i istražimo sve detalje kojih se sećamo, tako da mogu da se sklope i drže se protiv pozadine svih prethodnih iskustava i trenutnih dešavanja u našem životu. Tada možemo da vidimo gde se uklapaju u to kako se trenutno osećamo i percipiramo stvari u našem svakodnevnom životu.

Naša interpretacija snova može biti pristrasna, jer ćemo verovatnije prihvatiti poruku koja se slaže sa onim što bi mi želeli da je istina, ili šta verujemo da je istina, pre nego trenutnu realnost. Naša uverenja nisu uvek pouzdana, jer možemo da verujemo u stvari zbog uslovljavanja ili pogrešnih tumačenja ili iracionalnih shvatanja. Samim tim, trebali bi da pokušamo da pogledamo u snove objektivno, pre nego što to učinimo iz ličnog ugla.

“Vaše vizije postaće jasne samo kada pogledate u sopstveno srce. Ko gleda spolja, sanja; ko gleda unutra, budi se.” ~ Karl Jung

Pre nego što automatski prihvatimo ili odbacimo bilo koju poruku sna, treba da detaljno izanaliziramo aktivnost koja se desila u njima. Jedan od načina da to učinimo je putem meditacije. Kada usporimo naš svesni um, dobijamo pristup do poboljšanog stanja svesti.

Snovi kojima treba da poklonimo najviše pažnje su oni koji su živopisniji i imaju dugoročni uticaj na nas. To su oni koji se dešavaju tokom značajne faze u našem životu ili u prelaznim periodima. Kada se probudimo nesposobni da se otresemo senzacija koje su se javile tokom sna, to je zato što je potrebno da istražimo osećanja koja su isplivala na površinu.

Kada sanjamo možemo se setiti zaboravljenog sećanja i ponavljati ga tokom sna. To nam daje priliku da se konfrontiramo sa bilo kojim skrivenim problemom koji ga okružuje, tako da možemo da razrešimo bilo kakav konflikt koji može biti dugotrajan.

U našem trenutnom životu možemo redovno biti pogođeni prošlim iskustvima i šta god da nas pogađa možda se desilo tako davno da je teško da se prati koren uzroka problema i preispituje sa racionalnim umom, tako da možemo da napravimo neki smisao od toga. Ako ne prepoznamo ta prošla iskustva kojima smo izloženi u našim snovima, ona će se prezentovati nama ponovo (i ponekad u više navrata) sve dok ne identifikujemo šta treba da naučimo iz njih.

Ta veza predstavlja vodiča u našim snovima, iako, šta god da se pojavi u našim snovima treba gledati u relaciji sa onim što nam se trenutno dešava, ili šta god da se prethodno desilo, u našem svakodnevnom životu i odnosima. Ne treba da prihvatamo objašnjenje našeg sna na osnovu samo jednog simbola ili slike. Treba uvek da posmatramo gde se nalazi u kontekstu veće, sveobuhvatnije slike naših akumuliranih iskustava do sada. Takođe treba da zapamtimo da kada dekodiramo snove ne postoje određeni ispravni ili pogrešni odgovori.

Kada pogledamo u snove sa otvorenim umom i bez emocija, koje zamagljuju naše rasuđivanje, koji god da se zaključak nameće kao najači sa našim intuitivnim osećanjima, često je najbliži realnosti.

Ako dalje pogledamo u Jungovo shvatanje snova, možemo takođe pogledati u arhetipove koje je stvorio, koji prezentuju naše obrasce ponašanja, motivacije i percepcije. Ti arhetipovi koje opisuje pojavljuju se u snovima kao likovi ili objekti koji simbolizuju aspekt naše urođene ličnosti.

Kada vodimo dnevnik o našim snovima možemo ga koristiti za pozivanje i otključavanje dubljeg značenja iz njih, kao i za posmatranje bilo kakvih ponavljajućih ciklusa.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Elephantjournal

Leave a Reply