Psihologija i duhovnost: Jedan ili dva puta?

Posted by

Postoji velika rasprava i u mnogim slučajevima oštra podela, između praktičara psihologije i onih iz sveta duhovnosti. Sa jedne strane, većina vodeće psihologije ne bavi se pitanjima svesti i duha i odbacuje sve ono što naučno nije kvantifikovano. Sa druge strane, mnoge savremene duhovne tradicije gledaju psihu kao nerealnu konstrukciju i veruju da je psihološki posao zadivljujuće jačanje priče o lažnom sebi.

Između te dve strane nalazi se niz pristupa koji uzimaju u obzir i lične i bezlične aspekte našeg iskustva, potvrđujući da se neki aspekti mogu emirijski potvrditi, dok ostali ostaju misteriozni, ali podjednako “stvarni.” U međuvremenu, mnogi vodeći psihoterapeuti i njihovi klijenti nastavljaju da propuštaju prednosti duhovne mudrosti i mnogi učitelji i studenti zapadne duhovnosti prave teške greške time što odbacuju psihološki domen i na taj način ne razvijaju veštine i prakse, kako bi radili efikasno na tome.

Na kraju, psihologija i duhovnost ne moraju biti posebne, ali može biti od pomoći napraviti razliku između njih, u cilju razumevanja primarne funkcije jedne u odnosu na drugu. Tada možemo otkriti kako ti pristupi dopunjuju i podržavaju jedni druge, zajedno formirajući kompletniji pristup ljudskom razumevanju, nego što samo jedna od njih može dati.

Duhovno razumevanje dolazi od direktne percepcije veće inteligencije, sile ili moći. Neki ljudi zovu je nedualitet; drugi je zovu Hrist, Alah, duh ili Bog. Duhovne tehnike pomažu nam da pristupimo iskustvu same svesnosti i održavana duhovna praksa pomaže nam pri učenju da se usidrimo u prihvatljivijem smislu veće realnosti. U međuvremenu, psihološki rad pomaže razotkrivanju složenih slojeva, koji čine našu ličnu psihu – obrasce i rane koje, ako ih ne sagledamo, mogu ometati naš rast i blokirati percepciju duhovne realnosti.

1994. godine živela sam i studirala u Indiji godinu dana i u to vreme iznajmljivala sam sobu od evropskog čoveka, koga ćemo zvati Hans. Kao dete, tokom Drugog svetskog rata, Hans je nekoliko godina bio zarobljenik japanskih koncentracionih logora, tokom kojih je doživeo ekstremnu trauma izazvanu mučenjem i odvajanjem od svoje porodice. Kao mlada odrasla osoba otputovao je u Indiju i do trenutka kada sam ga upoznala, živeo je tamo više od pet decenija.

Po intelektualnim standardima, Has je bio genije. Visoko inteligentan po prirodi, on je takođe postao veliki naučnik Hinduističke religije. Bio je borbeni praktičar, primenjujući zahtevne duhovne discipline i ozbiljnost tokom trajnih perioda – doživeo je ponovljena visoka stanja mističnosti.

Kada sam upoznala Hansa, blizu kraja njegovog života, on je nosio sa sobom duboku tugu zbog svog neuspeha da realizuje sopstvenu duhovnu aspiraciju, u pratnji neizgovorenog osećaja da ga je izdao Bog, zato što je dao sve od sebe duhovnom putu, ali nije postigao sopstvene ciljeve.

Međutim, spolja, onima koji su ga poznavali, brzo je postalo očigledno da je on bio čovek koji nije bio sposoban da se suoči i da razume uticaj traume iz detinjstva. On se stalno trudio da uguši sopstveni bol, time što je povećavao intenzitet i ozbiljnost duhovnih praksi, što je rezultiralo teškim narcizmom i patološkom duhovnom zaobilaznicom. Dok je zadivljivao one oko sebe sa ezoteričnim obredima i enciklopedijskim znanjem Vedik rituala i Hindu mitologije, žudela sam da ga uzmem u svoje naručje i dopustim da dete unutar njega plače, sve dok okean suza ne sruši kamene zidove koji su čuvali njegovo nežno srce od dopuštanja ljudskoj i božanskoj ljubavi da prodre u njega.

Veoma je važno shvatiti da naše psihološke blokade mogu zaista ometati našu sposobnost da se otvorimo za duhovno razumevanje i iskustvo. Trauma i osećaj izdaje iz detinjstva, koji su mnogi iskusili do nekog stepena, mogu dovesti do neuspeha da se veruje božanskom i samom životu i velikim teškoćama da se osoba preda nepoznatom. Učimo od malih nogu da svet nije bezbedno mesto i da je “Bog” postojao to nije Bog koji nas je zaštitio od zlostavljanja u detinjstvu.

Osećanja napuštanja i izolacije u detinjstvu, mogu učiniti izazovnijim, susret i otvaranje ka iskustvima prostranosti koje meditacija nudi, kao i što može biti teško razlikovati nedualnu prazninu i iskustvo dubokog nedostatka i psihološke praznine. Razočarenje u autoritete iz detinjstva, učitelje i religiozne vođe mogu učiniti teškim da se veruje duhovnim učiteljima, učenjima i čak božanskom u sebi. Neodgovarajuće i neprocesuirane emocije iz naše prošlosti duboko boje naš odnos ka duhovnim konceptima, praksama i iskustvima.

Sa druge strane, možemo se toliko uplesti u psihološku obradu i procesuiranje da to postaje vrsta narcističkog samopouzdanja, ostavljajući nas zarobljene na putu koji ne vodi nikuda i koji niti donosi moćan kapacitet za saosećanje i mudrost koji može biti otkriven putem duhovne prakse, niti stvara osećaj  društvene odgovornosti za koje Hilman tvrdi da oblast psihologije nije uspela da obrati pažnju.

Mnoge škole vodeće psihologije rutinski nisu uspele da uzmu u obzir širu duhovnu perspektivu, često smanjujući duboke duhovne uvide neurotičnih fantazija, infantilne regresije i idealizovane projekcije. Na primer, jednom sam se konsultovala sa psihologom u njenim kasnim tridesetim godinama koja je doživljavala konfuziju povodom sopstvenog duhovnog života, zato što je njen terapeut ubedio da je njena veza sa njenim duhovnim učiteljem bila čisto romantizovana projekcija, koja se bazirala na neispunjenim potrebama iz detinjstva i neuspehu da se odvoji od svog oca.

Lanac je jak koliko i najslabija karika i ubeđena sam da većina duhovnih skandala, kao i razočarenje među duhovnim tragaocima i praktičarima, rezultat su duhovnih učitelja koji imaju značajne oblasti psihološkog slepila. Oni pretpostavljaju da se njihov veliki duhovni uvid pobrinuo za psihološke rane i kada to nije slučaj. Mi nismo slabi, već hrabri, kada se usudimo da se ponovo suočimo sa stvarima koje radije ne bi videli i kada im se suprostavimo, ali i pored toga na kraju i dalje smo slepi za celinu svega onoga što smo mi u srži.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Huffpost

Leave a Reply