Samotranscendentnost – šta to znači?

Posted by

Samotranscendentnost je koncept stvaranja ličnog napretka u različitim oblastima – fizičkoj, mentalnoj, duhovnoj. Samotranscendentnost podrazumeva prevazilaženje prethodnih dostignuća i proširivanje sopstvenih kapaciteta.

Postoji sam jedan san

Koji će uvek biti savršen

Tokom vašeg života

I to je san o

Samotranscendentnosti“

Šri Činmoj

Različiti aspekti samotranscendentnost uključuju:

Ići dalje u odnosu na prethodne granice.

Unutar svakog pojedinca, postoji želja da se ide ka boljem i ka poboljšanju sopstvene situacije. To je pokretačka snaga evolucije; to je ono što ohrabruje ljude da treniraju i razvijaju svoje fizičke kapacitete. Ta unutrašnja aspiracija samotranscendentnosti važna je osobina ljudske prirode.

“Za čime žudimo? Žudimo za samotranscendentnošću… Svima nama potrebna je samotranscendentnost i istovremeno, mi je žudno želimo.” – Šri Činmoj

Fizička samotranscendentnost.

Samotranscendentnost se može lako izmeriti putem poboljšanja u fizičkim dostignućima. U trčanju, to uključuje pokušaje da se obore oba rekorda – i brzine i vremena. Lepota samotranscendentnosti je u tome što je može svako primeniti; nije potrebno da se takmičimo sa drugim ljudima, dovoljno je da se takmičimo sami sa sobom. Iz te perspektive, možemo izvlačiti veliku radost, time što ćemo prevazilaziti naše najbolje uspostavljene lične rezultate.

“Samotranscendentnost nam pruža bezgraničnu radost. Kada prevazilazimo sami sebe, mi se ne takmičimo sa drugim ljudima. Ne takmičimo se sa ostatkom sveta, ali se u svakom trenutku takmičimo sami sa sobom.” – Šri Činmoj

Duhovna samotranscendentnost.

Samotranscendentnost je koncept koji je uključen u različite duhovne tradicije. U tom pogledu, traži se da idemo ispred naših ograničenih stanja ega, kako bi proširili sopstvenu svesnost. Kada se identifikujemo samo sa telom i egom, to predstavlja ograničenu perspektivu. Duhovne tradicije sugerišu da smo mnogo više od krhkog tela. Putem joge i duhovnih tradicija, učimo da širimo sopstvenu svesnost i osećamo povezanost sa univerzalnim Jastvom.

Fizička i duhovna samotranscendentnost.

Nema potrebe odvajati fizičku samotranscendentnost od duhovnog razvoja; one mogu raditi zajedno u harmoniji i dopunjavati jedna drugu. Jedan značajan primer predstavlja samotranscendentna trka od 3100 milja, koju je osmislio Šri Činmoj. 3100 milja predstavlja epsku trku koja može zahtevati od takmičara da je završe u periodu od 45 do 60 dana. Da bi istrčali tako neverovatnu udaljenost, to zahteva saradnju između tela i duše. Završavanjem takvog čina fizičke samotranscendentnosti, prevazilazimo ograničenja za koje je um smatrao da su moguća. Širenjem naših fizičkih kapaciteta, takođe uranjamo u drugačije shvatanje sebe.

Osećaj jedinstva sa drugima.

Obično se, kao ljudi, identifikujemo prvo sami sa sobom i zatim možda sa zemljom u kojoj živimo. Ali putem prakse samotranscendentnosti, dobijamo osećaj pripadanja ne samo jednoj zemlji ili jednoj kulturi – već se identifikujemo sa celim svetom. Kao što je Sokrat rekao:

“Nisam ni Atinjanin ni Grk, već građanin sveta.”

U tom smislu, univerzalnost je praktična i duhovna manifestacija samotranscendentnosti.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Biographyonline

2 comments

  1. …moja malenkost ima mali mozak, …i taj mali mozak ovo apsolutno ne razume, …a to nije ni bitno, niko nije savrsen pa ni ja…pozdrav…ovu temu ko razume ja mu kapu skidam.

  2. Nisam ni ja do skoro znala šta znači taj pojam, pa sam zato i tražila tekst koji će to fino objasniti 🙂 Žao mi je ako nije dovoljno dobro objašnjeno. Hvala na komentaru… Pozdrav 🙂

Leave a Reply to herrmomonews Cancel reply