Kako se nositi sa smrću i umiranjem dok starimo

Posted by

Smrt i umiranje neizbežan su deo života. Bilo da se suočavate sa sopstvenom smrću ili smrću nekoga koga volite, izvesno je da će smrt ušetati u vaš život. Ali čak i sa tom izvesnošću, mnogi i dalje nisu pripremljeni za suočavanje i žalošću koje sa sobom nosi bol koja prati gubitak voljene osobe. Ali to ne znači da ne možete biti spremni.

Negativna strana dugovečnosti

Malo je paradoksalno da što zdravije starimo i postižemo dugovečnost, sve više će smrt biti deo naših životnih iskustava. Kako svako od nas stari, sve više se suočavamo sa umiranjem prijatelja i članova porodice kao rezultat nesreća, bolesti, ili jednostavno od starosti. Što smo stariji, sve više ljudi poznajemo sa hroničnim ili neizlečivim bolestima. Jedno od najčešćih iskustava za one uhvaćene nespremne za tu realnost je depresija, što nije iznenađujuće u starijim godinama. Shvatanjem kako da se nosite sa smrću je i proaktivna veština protiv starenja i mentalni napor na kome treba svi da radimo.

Eksperti u suočavanju sa smrću i umiranjem

Čini se da postoje ljudi kojima je po prirodi mnogo lakše da se pomire sa smrću, bilo da je preuranjena ili na kraju dugog života. Na mnoge osobe na koje sam naišla u svom dugom iskustvu, jedno inspirativno mišljenje o smrti kome se stalno vraćam potiče iz priče o malom dečaku koji je preminuo. U toj priči dečakova majka je rekla jednostavnu molitvu, koja je zvučala otprilike ovako:

“Dragi moj dečače, hvala ti za čast što sam bila tvoja majka. Baš smo se puno zabavljali. Volim te. Molim te da se moliš za nas.”

Stalno se vraćam toj priči, zato što zaista cenim taj način razmišljanja o smrti. Nadam se da ću, kada se suočim sa smrću voljene osobe, biti sposobna da dostignem taj nivo mira i razumevanja. Jednostavno mi se čini da je to zdravo.

Time što sam to rekla, iako sam ekspert za dugovečnost, nisam ekspert za smrt i umiranje. Pa sam se zbog toga osvrnula na izvor eksperta na osnovu kojeg možete da započnete put boljeg razumevanja i pristupa i životu i smrti.

Resursi za pripremu i suočavanje sa procesom umiranja

Proces umiranja predstavlja sveobuhvatan skup resursa namenjenih za prepoznavanje i suočavanje sa procesom umiranja, bilo da je reč o postepenom ili iznenadnom i brzom. Ono što želim da uradim je da vas ohrabrim da se uključite u koncepte i realnosti smrti i umiranja upravo sada. Napravite plan kako ćete pristupiti smrti i umiranju i šta ćete govoriti sebi kada voljena osoba premine. To će učiniti da vaš život i dugovečnost budu ispunjeniji i kvalitetniji.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Verywellmind

Leave a Reply