Zašto su narcisi opsednuti novcem?

Posted by

Narcisi su obično veoma materijalistički nastrojeni.

Zašto su narcisi opsednuti novcem?

Prvo da razgraničimo da narcisi nisu samo opsednuti novcem, takođe su opsednuti oko moći, slave, uspeha, dostignuća i rasta.

Narcisi mogu izgledati kao preterani materijalisti drugim ljudima i to je tačno u mnogim slučajevima. Većina narcisa brine mnogo povodom materijalnih stvari i to svakako uključuje novac.

Tipičan narcis obično voli materijalne stvari uključujući kola, satove i skupu odeću. To takođe obuhvata trofejne supruge i muževe.

Pa zašto su narcisi opsednuti novcem i svim materijalnim stvarima?

U cilju shvatanja zašto narcisi misle na ovaj način povešću vas na brzo putovanje unutar njihovih umova. Narcisi veruju da su superiorniji od drugih ljudi. U mnogim slučajevima taj osećaj superiornosti je samo odbrambeni mehanizam koji im pomaže da se osećaju dobro povodom sebe, zato što su se u prošlosti osećali bezvredno. Drugim rečima, narcizam nije ništa više nego metod kompenzacije koji narcisi koriste u cilju podizanja sopstvenog samopouzdanja i vrednosti.

Projektovanje njihove željene slike

Na osnovu te želje narcisi se trude da drugi veruju da su oni zaista superiorni. Narcisi su obično pametni ljudi koji uspevaju da pogode kako da podignu sopstvenu vrednost u očima drugih, time što zahtevaju određene stvari.

I evo gde interes za materijalne stvari počinje.

Narcisi postaju opsednuti materijalnim stvarima zato što znaju da će im te stvari pomoći da projektuju željenu sliku superiornosti.

Narcis će stoga pokušati da postane bogat sa ciljem da bi se osećao superiorno. Oni će voziti kola specijalnog izgleda, ako mogu sebi da ih priušte, u cilju projektovanja slike superiornosti.

Ako narcis ne može da kupi skupi kola ili skupi sat oni će se fokusirati na perfektan izgled i nošenje najbolje odeće koju mogu sebi da priušte.

To se čak proširuje na potragu za trofejnim muževima ili ženama samo da bi podigli sopstvenu vrednost i projektovali bolju društvenu sliku drugim ljudima. U potpunosti je normalno za narcise da se venčaju sa osobom, zato što veruju da će im to popraviti društvenu sliku. U takvom slučaju narcis misli sa logičnim delom svog mozga i donosi romantične odluke koje se zasnivaju na čistoj logici.

Narcisi takođe postaju veoma opsednuti uspehom i dostignućima zato što im to omogućava da poboljšaju sopstveni imidž u društvu i ostvare cilj superiornosti.

Krajnji cilj narcisa je da izgleda superiorno, drugačije i da se razlikuje od drugih ljudi. Materijalizam se stoga smatra sredstvom za postizanje cilja.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: 2knowmyself

2 comments

Leave a Reply