Prošlost i budućnost iz sadašnjeg trenutka

Posted by

Vreme prolazi tako da je linija teksta koju ste upravo zavšili postala prošlost i budućnost, sve te misli povodom toga šta dolazi sledeće u ovom članku leži ispred vas.

Pa, šta ostaje? Sadašnjost….

Prošlost je prošla, šta vas čeka nije još uvek došlo, ali sadašnjost je vaša.

Prošlost je ono što je ostalo

Prošlost je važna da nam pokaže naše greške i naše dobre odluke. Razmišljanje o prošlosti neophodno je da bi se razumela sadašnjost.

Našem putu u životu potrebno je značenje i nama je potrebno da znamo odakle smo došli da bi znali kuda idemo.

Analiziranjem šta smo uradili u prošlosti i pravljenjem poređenja sa sadašnjim trenutkom može nam pomoći da stvorimo i razvijemo priču koja pripoveda o našem životu.

Bez sećanja, ne bismo bili niko. Čak i emocionalna memorija, ili sećanja koja se zasnivaju na osećanjima, fundamentalne su za razumevanje toga ko smo mi.

Negativna strana ovoga je mogućnosti da se život stalno vezuje za negativna sećanja. Možemo upasti u tu zamku i analizirati te bolne uspomene iznova i iznova, kao da možemo izmeniti to što se desilo. Ovo su misli koje prate pitanje… šta bi se desilo ako…?

Prirodno, važno je izbaciti emocionalnu bol i nelagodnost koju ovakvo pitanje može izazvati u nama, ili rizikujemo da postanemo paralizovani i u našoj sadašnjosti i u budućnosti. Prošlost je zasnovana na našem jeziku; to je priča o našim životima koju pričamo sami sebi.

Ako se borimo sa tim, dobar način može biti da potražimo alate koji će pomoći da analiziramo način na koji razgovaramo i na koji se obraćamo sami sebi i to može biti psiholog.

Što više mislite i brinete povodom prošlosti, manje ćete živeti u sadašnjosti.

Budućnost je zbir mnogih trenutaka

Budućnost je ona koju projektujemo i predviđamo o našem svetu. Razmišljanje povodom budućnosti od ključnog je značaja za donošenje odluka i planiranje sledećih koraka u našem životu.

Naša budućnost takođe treba da ima značenje i mi moramo, više ili manje, da znamo jasno koji su naši ciljevi. Takođe je važno da budemo u stanju da delujemo iz sadašnjosti.

Planiranjem strategija i uspostavljanjem budućih ciljeva motivišemo se da nastavimo da sprovodimo akcije koje neće imati momentalne rezultate.

Put koji vodimo sastoji se iz malih koraka ka našoj sudbini. To nas podstiče da budemo konzistentni i uporni u procesu postizanja nečega što će nam koristiti u budućnosti.

Međutim, budućnost je takođe mač sa dve oštrice. Postoje mnoge stvari u životu koje nismo u mogućnosti da kontrolišemo. U stvari, ako se previše trudimo da kontrolišemo te stvari to nas može pretvoriti u anksiozne ljude koji konstantno traže odgovore unapred.

Ako volimo sebe u budućnosti, plovićemo nepoznatim vodama.

Budućnost zahteva stotine grubih nacrta.

Život u sadašnjosti znači biti ovde i sada

Vreme u kome živimo je pred našim očima. Možemo dodirnuti i možemo ga promeniti našim postupcima i odlukama.

Život u sadašnjosti znači biti ovde i sada. To znači biti posvećen onome što možemo učiniti da živimo u sadašnjem trenutku.

Sve što uradimo sada, nakon čitanja na primer ovog članka, naša je sadašnjost. Uticaj sadašnjosti tako je moćan da možemo promeniti našu budućnost sopstvenim odlukama ili da zaboravimo ili damo značenje našoj prošlosti.

Ta sadašnjost nudi nam sve mogućnosti koje imamo i one koje biramo.

Poricanje sadašnjosti znači biti paraliziran strahom od budućnosti i zamišljenih posledica. To takođe može značiti da ste imobilizirani prošlim iskustvima.

Jasno je da moramo da cenimo sve što nas okružuje, ali ne treba da dozvolimo da naša sadašnjost bude preterano pod uticajem prošlosti, niti budućnosti.

Koliko stvari vi propuštate zbog uspomena iz prošlosti, ili straha od budućnosti?

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Exploringyourmind

Leave a Reply