Da li imate egocentričnu ličnost?

Posted by

Egocentrična ličnost obično se povezuje sa arogancijom, ambicijom i u nekim slučajevima egzibicionizmom. Ljudi sa ovim tipom ličnosti misle da su najvažnija osoba u prostoriji i da sve oči treba da budu uprte u njih u svakom trenutku.

Egocentrični ljudi su oni koji se ne brinu povodom mišljenja drugih i koji se fokusiraju samo na svoje. Kada kažemo da je neko egocentričan, mislimo na to da svet vide samo sa svoje tačke gledišta. Drugim rečima, njima nedostaje sposobnost da saosećaju i nije ih briga za posledice sopstvenih postupaka.

Razvoj egocentrične ličnosti

Tokom prvih godina naših života, svi smo egocentrični zato što tek treba da razvijamo sposobnost da uzimamo u obzir i druge ljude. Međutim, kako sazrevamo i kako se naše kognitivne veštine razvijaju, ljudi oko nas počinju da nam budu sve vidljiviji. Samim tim, počinjemo da uočavamo i vidimo da su drugi ljudi individualna bića.

Švajcarski psiholog Jean Piaget proučavao je egocentričnost tokom razvoja dece. Primetio je da su ona izgleda kognitivno nesposobna da asimiliraju perspektivu druge osobe. Samim tim, na primer, kada se igraju žmurke, deca teže da prekriju svoje oči, misleći da, ako sami sebe ne vide neće ih ni druga osoba naći.

U adolescenciji, egocentrična ličnost postaje mnogo uočljivija, posebno kada se radi o tinejdžerskim vezama sa vršnjacima. Mladi ljudi misle da su specijalniji i bitniji u odnosu na druge. Tinejdžeri smatraju da su oni jedine zanimljive osobe na svetu. Pored toga osećaju se neshvaćeno zato što veruju da se drugi, uglavnom odrasli, nikada nisu osećali kao oni.

Jednom kada dostignemo zrelost, taj osećaj ekskluzivnosti bledi dok učimo da razumemo da postoje različita gledišta i perspektive. Međutim, to se ne događa sa nekim ljudima, što rezultira razvojem egocentrične ličnosti. U psihologiji, to se smatra za kognitivnu pristrasnost; to se odnosi na izobličenje u obradi informacija koje dovode do pogrešnog tumačenja onoga što se zaista događa.

Pet osobina koje definišu egocentričnu ličnost

Sada kada znamo šta je egocentričnost i da smo svi tu fazu iskusili tokom detinjstva i adolescencije, možemo objasniti glavne karakteristike egocentrične ličnosti.

Nedostatak empatije

men-4052354_1920

Nedostatak empatije predstavlja nesposobnost ili poteškoću da se ostave sopstvena osećanja po strani kako bi bili sposobni da razumemo ili osećamo šta druga osoba doživljava.

Neempatična osoba živi uronjena u svoju stvarnost i ignoriše borbe drugih ljudi, probleme, osećanja ili razmišljanja. Oni će se brinuti samo za svoje potrebe na sebičan način. Zatvaraju oči ka svom okruženju i zaista veruju da svi treba da se ponašaju, osećaju i razmišljaju kao oni.

Nepristupačni ciljevi

sketch-3047721_1280

Egocentrični ljudi fokusiraju se na neprekidnu potragu za uspehom, moći, ljubavlju i bogatstvom sa ciljem da se istaknu. Često ih kao posledicu svega toga, njihova borba da postignu nerealistične ciljeve, vodi u frustraciju.

U mnogim slučajevima, to će rezultirati sa ozbiljnim nevoljama i anksioznošću, koje će se negativno odraziti na njihovo samopoštovanje. Pored toga, njihovi neodrživi ciljevi direktno će pogađati budući entuzijazam kada se radi o razmatranju novih ciljeva.

Nedostatak samopoštovanja

broken-heart-2084321_1280

Ljudi sa egocentričnom ličnošću nose masku samopouzdanja ispred drugih. Iza ove maske zapravo se krije njihov duboki osećaj nesigurnosti, niskog samopoštovanja i straha. Oni imaju tendenciju da prenose to lažno poverenje tako da i drugi veruju da je istina sve što oni kažu. Egocentrični ljudi žele da drugi potvrde njihovo mišljenje u svakom trenutku.

Prema psihoanalitičaru Erihu Fromu, egocentrizam predstavlja odbrambeni mehanizam. Drugim rečima, to je nesvesna psihološka strategija koju ljudi koriste kako bi izbegli da se suoče sa realnošću i kako bi održali svoje samopouzdanje.

Egzibicionizam

Egocentrična ličnost takođe se manifestuje određenim stavovima kao što je želja da im drugi laskaju i da im se dive. To se obično vidi kroz preveliku želju pojedinca da ih drugi obasipaju komplimentima. U stvari, oni koriste tu strategiju kako bi produžili pažnju koju dobijaju. Hajde da ne zaboravimo da su ljudi sa ovim tipom ličnosti voljni da urade šta god da je potrebno kako bi ih pohvalili.

Sa druge strane, egocentrične individue žele da kontrolišu svačije ideje, postupke i ponašanja. I ne samo to, već i žele da im se zbog toga i dive .

Emocionalna manipulacija ili ucenjivanje

hand-784077_1280

Egocentrični ljudi koriste emocionalnu ucenu i kontinuiranu manipulaciju kako bi kompenzovali svoja osećanja nesigurnosti. Oni se brinu za druge samo kada dobijaju nešto zauzvrat.

Iako egocentrizam može uticati na odnose, identifikacija je prvi korak ka upravljanju i preuzimanju prvih pozitivnih koraka ka promeni.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Exploringyourmind

2 comments

Leave a Reply