Jungovi arhetipovi: Ličnosti našeg nesvesnog

Posted by

Jungovi arhetipovi odnose se na skrivene obrasce ili ličnosti iz kojih proizilaze simboli poput Majke, Deteta, Prevaranta ili Senke.

Jungovi arhetipovi opisuju ličnosti našeg kolektivnog nesvesnog. Nekoliko autora ponudilo je novu perspektivu nesvesnog, gde se može prevazići psihološko i patološko u cilju razotkrivanja postojanja određenih nasleđenih modela. Ili modela ponašanja koji se kriju u nečijem umu i određuju ponašanje i misli.

Kako bi razumeli šta je arhetip, hajde da razmislimo šta se događa upravo sada u svetu filma: superheroji. Svako ima svog ličnog favorita. Svi oni su kompleksni likovi, a ipak tako slični u osnovi, po istom obrascu i istom konceptu: dobri, zli, mudri, lažovi…

Mnogi od likova simbolizuju najklasičnije Jungove arhetipove i njihove ličnosti. Iste one koji su zauzvrat ugrađeni u svakog od nas, upravljajući našim ponašanjem i odlukama.

“Tvoja vizija postaje jasna tek kada pogledaš u sopstveno srce. Ko gleda spolja, sanjari; ko gleda iznutra, budi se.” – Karl Jung

Jungovi arhetipovi i ličnosti

Iz generacije u generaciju, ove ličnosti nastanjuju kolektivno nesvesno. Samim tim, ljudi se nisu probudili na ovom svetu kao “tabula rasa”, kako su filozofi Džon Lok i mnogi drugi pre njega tvrdili. Kolektivno nesvesno koje svi delimo, nezavisno od nečije kulture, donosi iste nagone, potrebe i karakteristike u većem ili manjen stepenu kod svake osobe.

Nasuprot tome, aspekt na koji nas je Karl Jung sve podsetio je da, iako svi imamo “kolektivnu dušu“ naša odgovornost i svrha jeste individualizacija. To je obavezni proces razvijanja individualne svesti, oblikovanja psihičke slike nas samih, a koja je snažna, zdrava i ispunjena.

Ličnosti u kolektivnom nesvesnom

Kada je Karl Jung počeo da pohađa Univerzitet u Bazelu 1895. godine kako bi studirao prirodne nauke i medicinu, počeo je da sanja jedan isti san. Video je sebe kako se bori protiv neke vrste mračne i guste magle. Ugledao je visoku crnu figuru koja ga je proganjala. Takođe, na dlanovima sopstvenih ruku video je svetlo, energiju koju nije znao kako da koristi.

Nešto kasnije, došao je do zaključka da je taj entitet bila njegova “senka”. Mesto koje sadrži njegove potisnute strahove, težinu prošlosti i mnoge njegove negativne stavove. Svetlo u njegovim rukama predstavljalo je njegovu dužnost da osvetli te mračne, konvulzivne oblasti.

Samo nekoliko autora i figura na polju psihologije imalo je takav svet snova. I nekoliko je moglo da razume taj implicitni jezik i da ga upotrebi kako bi dalo značenje ljudskom ponašanju.

U stvari, jedan od njegovih najistaknutijih teorijskih naslednika, Majkl Fordham, u studiji koju je objavio u časopisu za mentalno zdravlje objašnjava da su Jungovi arhetipovi i njihove ličnosti bili prvi pokušaj da se definiše ljudska želja za samoostvarenjem.

Fordham je branio ideju da ćete samo ako identifikujete arhetipove unutar vas i otkrijete poruke koje sadrže, moći da nastavite sopstveni napredak. Taj korak oslobodiće vas sopstvenih senki, strahova i strepnji kako bi se uzdigli kao slobodni i realizovani entiteti.

Ja

Biće je “sve” vaše psihe. Ono predstavlja spoj svih vaših pojedinačnih psihičkih sila, gde svesno i nesvesno postaju jedno. To je vaš introvertirani ekstrem, a takođe i ekstrovertirani.

Jung je izjednačavao Ja sa mandalama. To je nalik krugu punog figura i pokreta koji reflektuje sve što mi jesmo, kao i našu celokupnu psihičku strukturu.

Senka

Ovaj arhetip je najrelevantniji. Pričali smo u tekstu već o njemu. Sastoji se od:

  • ‘Senka’ sadrži suštinu vaše prošlosti, ono što negirate i potiskujete i ono što zanemarujete.
  • Isto tako i vaše najdublje želje, strahove i negativne misli su takođe u nju ugrađene.
  • Česta je pojava da se javlja u snovima u formi zastrašujućih figura, zmija, ili divljih životinja koje vas proganjaju.

Senka je deo tebe. Ona skriva onu stranu koja je zanemarena i zapostavljena i želi da bude osvetljena svesnošću i hrabrošću. Suočavanje sa sopstvenom senkom i iznošenje na svetlo čin je zrelosti.

Anima i animus

Anima označava ženstvenost i njene komplemente, dok Animus simbolizuje muškost. Šta znači ovaj arhetip? Za Karla Junga, svako od nas, bez obzira na pol, poseduje oba i ženstvenost i muškost. To znači da muškarci poseduju žensku energiju koja spava i koja je često potisnuta. Isto važi i za žene.

Stoga, ako možete da impulsirate suprotne, komplementarne energije, možete imati koristi (prema Jungu) iz stereotipnih vrlina svakog pola, kao što su intuicija, snaga, osećaj zaštite, hrabrost i slično.

Persona

Persona je javna slika koju birate da pokazujete zajednici. Taj postupak ili potreba mogu voditi procesu dezintegracije.

Međutim, niko ne mora da se pretvara da je nešto što nije. Niko ne mora da se krije iza maske, sakrivajući sopstveni identitet.

Dakle, kako bi došli do vrha individualizacije, morate eliminisati arhetip Persone iz sopstvene psihe.

Otac

Arhetip Oca integriše veliki broj psihičkih i socijalnih sila: to su zakon, disciplina, autoritet, zaštita, ljubav… On simbolizuje unutrašnju figuru koja postupa kao učitelj i koja treba da pomogne da dostignete svoje ciljeve.

Ipak, ovaj arhetip takođe sadrži i skup suprostavljenih sila. Sa jedne strane, imamo pozitivnog oca. Onog koji je, daleko od uslovljavanja i kažnjavanja i koji nas pokreće sopstvenom energijom i pažnjom, dajući nam pravac i disciplinu. Sa druge strane, postoji i otac senki. Enigmatična figura koju karakteriše egocentričnost, rigidnost i autoritarnost.

Koju ćete stranu arhetipa hraniti zavisi od vas. Da li Otac u vama usporava ili potpomaže vaš rast?

Majka

Arhetip Majke je onaj koji može najviše da se brine o vama. On simbolizuje univerzalnu brigu, ohrabrenje i ljubav. To je impuls koji uvek favorizuje vaš uspeh. Onaj koji vas ohrabruje u komplikovanim trenucima time što vam pruža ljubav i motivaciju.

Unutar svih Jungovih arhetipova, ta figura predstavlja krajnje božanstvo i nosi mnoge sličnosti sa onim što je Robert Grevs objasnio u svojoj knjizi Bela boginja. To je taj mit i entitet koji se stalno pojavljuje u našoj kulturi i prirodi kao tvorac svih stvari.

Zaključak

Da zaključimo, arhetipovi navedeni iznad najrelevantniji su unutar teorije o kolektivnom nesvesnom Karla Junga. Drugi su Dete, Mudri starac ili Mudrac, Heroj, Prevarant ili Negativac…

Ti arhetipovi trenutno se koriste u svetu kibernetike i robotike. Inženjeri sa MIT-a, kao što je Peter Senge, koriste Jungove ideje kako bi programirali veštačku inteligenciju i na taj način pružili budućim robotima različite “ličnosti”.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Exploringyourmind

One comment

Leave a Reply