Svakodnevni izazovi ljudi sa šizofrenijom

Posted by

Lista svakodnevnih izazova kod ljudi sa šizofrenijom dugačka je i obuhvata biološka, psihološka i socijalna pitanja.

Bilo koja osoba koja boluje od ove bolesti mora se suočavati sa izazovima. Kada bolujete od neke mentalne bolesti, takođe živite i sa drugim faktorima kao što su socijalna stigma i nerazumevanje.

U dokumentarcu Pratite izazov šizofrenije za španski TV šou Redes, Eduard Punset intervjuisao je neuropsihijatra Mariju Ron. U intervjuu, ona je ljudima sa šizofrenijom predložila drugačiji pristup shvatanja i življenja sa sopstvenom bolešću.

Dokumentarni film posebno kritikuje teme poput dijagnoze i etiketiranja, opšte farmaceustke tretmane, socijalnu stigmu i nedostatak terapeutskih alternativa koje mogu pomoći pacijentima da se reintegrišu u društvo. Eksperti se slažu da to nije samo individualni problem već i problem zajednice. Takođe tvrde da je to pitanje previše složeno da bi se moglo svesti na običnu dijagnozu.

Šizofreniju ne možemo razumeti bez razumevanja očaja.“ – Ronald Laing

Vrste simptoma

Prema profesorki Mariji Ron šizofreniju karakerišu simptomi koji se različito manifestuju u zavisnosti od pacijenta tokom određenog perioda. Postoje dve vrste simptoma:

Pozitivni simptomi. Kao što su halucinacije, poremećaji razmišljanja, deluzije i sl.

Negativni. Ti simptomi odnose se na društveno ponašanje i raspoloženje. Baš zato što pogađaju tako važne oblasti, oni imaju značajan uticaj na šizofrenog pacijenta. Neki od tih simptoma su: tupi afekat, osiromašenost govora i misli, apatija, anhedonija, smanjena socijalna želja, gubitak motivacije, manjak socijalnog interesovanja i nepažnja oko rezultata socijalnog ili kognitivnog ponašanja.

Uopšteno govoreći, lekovi koji se izdaju uz pomoć recepta efikasni su u lečenju pozitivnih simptoma, ali nisu od neke koristi kod negativnih simptoma. Ljudi sa šizofrenijom vide najveću korist kada je njihovo lečenje multidimenzionalno – kombinovanje lekova i terapije kao što su kognitivna stumulacija, muzička terapija, tehnika opuštanja i slično.

Takođe bi trebalo naglasiti važnost prilagođavanja lečenja u odnosu na potrebe pacijenata. Nakon svega, ne postoji univerzalno manifestovanje šizofrenije; iskustvo svakog pacijenta je drugačije. Samim tim, ne postoji jedinstveni pristup lečenju.

Faktori rizika

Genetička predispozicija je najvažniji faktor rizika. Postoje i drugi faktori koji utiču, kao što su:

  • Upotreba droga (marihuana, kokain, amfetamini i sl.)
  • Promene u obrascu spavanja
  • Stresni životni događaji
  • Društveni faktori
  • Takmičenje
  • Preterivanje
  • Razdvojenost od majke u ranom detinjstvu
  • Očevo godište u vreme začeća
  • Život u urbanim sredinama

Važnost slušanja

Mnogi ljudi i projekti rade na tome da obrazuju javnost o šizofreniji i pomognu pacijentima da se integrišu u društvo. Oni takođe pružaju lečenje za negativne simptome poremećaja (one otpornije na lekove).

U Španiji, jedan od tih projekata zove se Radio Nikosia. Misija projekta je da ohrabri otvoren i iskren dijalog o šizofreniji. Taj radio projekat nudi bezbedan prostor za pacijente i bilo koju osobu pogođenu poremećajem kako bi osetili da su deo nečega, kako bi se oslobodili od etikete “mentalno bolesnih” i osetili korisno i prihvaćeno. Takođe daje pacijentima šansu da pokažu da njihova bolest ne definiše to što oni jesu.

Neki ljudi koji žive sa šizofrenijom kritikuju standardizaciju dijagnoze i lekova. Profesionalci iz oblasti mentalnog zdravlja teže da koriste iste kriterijume i leče sve pacijente na isti način ne uzimajući u obzir njihov pol, godine, težinu i druge faktore u razmatranje.

Ljudi sa šizofrenijom skoni su da sebe smatraju opasnim, uprkos činjenici da podaci pokazuju da ti pacijenti retko izvrše zločin. Često, ljudi krive šizofreniju kada ne mogu da nađu druge motive za zločin.

Kako se navodi, neka kriminalna ponašanja rezultat su šizofrenije. Konkretno, šizofreni pacijenti koji počine zločin obično imaju i paranoidne zablude. Oni se osećaju ugroženo pretnjom za koju smatraju da je stvarna. Ipak važno je napomenuti da je to relativno retka pojava.

Svakodnevni izazovi ljudi sa šizofrenijom

Ljudi sa šizofrenijom tvrde da je ključ za pronalazak leka u napadu na suštinski deo problema. Nažalost, većina intervencija fokusira se na ublažavanje trenutnih simptoma. Cilj je prosto da se pojedinac smiri i spreči da smeta drugim ljudima.

Ljudi sa šizofrenijom pozivaju medicinsku zajednicu da ih sasluša i da radi sa njima kako bi oblikovala prilagođene intervencije za svakog pojedinca.

Prvi korak u razumevanju svakodnevnih izazova ljudi sa šizofrenijom je da postanemo svesni kompleksnosti poremećaja, uzimajući u obzir i pozitivne i negativne simptome. Takođe je od presudnog značaja slušanje onih koji boluju od ovog poremećaja.

U zaključku, interdisciplinarno i multidimenzionalno lečenje može biti mnogo efektivnije za ovaj poremećaj. Nadamo se da će ovakav pristup obezbediti alternative umesto lečenja koje uključuje samo lekove i imenovati sve potrebe pacijenta.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Exploringyourmind

Leave a Reply