Kjerkegor, depresija i očaj

Posted by

Seren Kjerkegor, danski filozof iz devetnaestog veka i otac egzistencijalizma, uočio je zanimljivu razliku između depresije i očaja. Kjerkegor se borio sa depresijom još od detinjstva sve do smrti u 42. godini, pišući u jednom od svojih časopisa: “Ja sam u najdubljem smislu nesretna individua, zakucan od početka patnjama koje se graniče sa ludilom, patnjama koje moraju imati dublju osnovu u pogrešnom odnosu između mog uma i tela…”

Kjerkegor  je smatrao depresiju sa kojom se stalno borio psihološkim poremećajem, nevoljom koja je proizašla iz “neslaganja” između njegovog uma i tela. Međutim, Kjerkegor nije smatrao da je depresija sama po sebi prokletstvo, u stvari često je u svojim časopisima to stanje nazivao blaženstvom: “Ipak neopisiv je blagoslov za mene što sam bio mentalno depresivan kao što i jesam.”

despair-4764421_1280Kjerkegor je mislio da depresija postaje prokletstvo tek kada se udruži sa očajem. Proglasio je da očaj nije psihološki poremećaj, kao što je depresija, već duhovni poremećaj. Iako čovek može biti pogođen depresijom koju je izuzetno teško savladati, Kjerkegor je smatrao da pojedinac ima slobodu da održava nadu ne samo da će se njegov/njen život i napredak poboljšati, već takođe i da je borba sa depresijom prilika da se nauče vredne životne lekcije i negovanje unutrašnje snage.

Drugim rečima, dok se neko ko je depresivan bori sa mentalnom i emocionalnom zabrinutošću, onaj koji je u očaju je onaj koji se odrekao svake nade i ne uspeva da vidi vredne lekcije svojstvene sopstvenim problemima sa depresijom. U stvari, očaj je povezan sa francuskom rečju “desepoir”, što znači negacija nade. Prema Kjerkegoru, dok god čovek održava nadu, duhovno je zdraviji uprkos depresiji. Međutim, jednom kada se odrekne nade, čovek se prepušta najgorem od svih mogućih stanja: očaju i samim tim i duhovnom siromaštvu.

Kao što Gordon Marino objašnjava u svojoj knjizi ‘Kjerkegor u sadašnjem dobu’: “Nije neuobičajeno da čujemo da je depresija opisana kao “pakao na zemlji”, a ipak za Kjerkegora, kao što smo videli sasvim je moguće da bi čovek mogao da živi u takvom paklu i da i dalje bude u jakom duhovnom stanju.”

tree-736885_1280

Za Kjerkegora važna stvar u borbi sa depresijom je kako se čovek odnosi prema sopstvenoj depresiji. Stav nade i snage u borbi sa depresijom predstavlja duhovno zdravlje.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Academyofideas

Leave a Reply