Alan Vots: Anksioznost, prosvetljenje i mudrost nesigurnosti

Posted by

Kroz istoriju civilizacije pojedinci su imali pristup mitovima koji su prenosili da je smisao života smislen i siguran – da ljudska bića imaju centralno mesto u svemiru, važnost u velikoj šemi stvari.

Razvoj nauke omogućio je da se ovi mitovi prozru i da nestanu. Sve manje i manje pojedinaca smatra da je moguće verovati u njih i na taj način sve više i više ostaju sami u praznini, okrenuti prema ponoru – prisiljeni da shvate smisao života i svoje mesto u univerzumu bez ikakve spoljašnje podrške:

„Tako se javlja i osećaj da živimo u vremenu neuobičajene nesigurnosti. U proteklih stotinu godina slomile su se tolike davno uspostavljene tradicije – tradicija porodičnog i društvenog života, vladavine, gospodarskog poretka i verskih uverenja. Kako godine prolaze, čini se da imamo sve manje i manje uporišta za koje bismo se mogli uhvatiti, sve manje stvari koje bismo mogli smatrati apsolutno ispravnim i istinitim, pouzdanim za sva vremena.

Za neke je to dobrodošlo olakšanje od ograničenja koje nam nameću moralne, društvene i duhovne dogme. Za druge je to opasan i užasavajući prekid sa razumom i pameću , jer nastoji da sroza ljudski život u beznadežni haos. Možda je većini trenutni osećaj olakšanja dao kratak predah, da bi nakon toga usledila najdublja anksioznost. Naime, ako je sve relativno, ako je život tek bujica bez oblika ili cilja, u čijim poplavama ne može potrajati apsolutno ništa što bi se spasilo, izgleda da je on nešto u čemu “nema budućnosti”, a samim tim ni nade.” – Mudrost nesigurnosti: Poruka iz doba anksioznosti, Alan Vots

Mnogi su slavili uništavanje verskih i kulturnih mitova, verujući da smo se sada oslobodili „dečijih iluzija“ i da smo na taj način dostigli slobodu da se suočimo sa stvarnošću bez zaslepljivanja. Drugi mislioci, poput Votsa, shvatili su da mitovi igraju vitalnu ulogu u održavanju psihološkog i emocionalnog zdravlja pojedinaca.

Važnost mitova

fantasy-3049543_1920

Kao ljudskim bićima potrebni su nam mitovi da bismo dosegli smisao da je život smislen i vredan truda, da postoji neki koherentan poredak ili plan svega toga – da život nije samo „priča koju je ispričao idiot“.

“Čini se da čovek ne može živeti bez mita, bez uverenja da rutina i napor, bol i strah ovog života imaju neki smisao i cilj u budućnosti.” – Mudrost nesigurnosti: Poruka iz doba anksioznosti, Alan Vots

Mitovi deluju kao psihološki protivotrov stvarnosti naše situacije: maskiraju našu kosmičku beznačajnost, daju smisao inače naizgled besmislenim patnjama i zlu i pružaju ideale koji će nam pomoći da se uzdignemo iznad teških situacija i nastavimo dalje. Živeti bez mitova teret je koji je modernom pojedincu nametnut.

Sa uništenjem tradicionalnih mitova, mnogi su predlagali da savremeni ljudi treba da usvoje nove mitove – ali Vots misli da to nije moguće. Mit je efikasan samo ako se veruje da je istinit. Kada se vidi onakvim kakav je, gubi svoju efikasnost.

„Jednom kada se javi sumnja da je religija mit, njena moć nestaje. Možda će čoveku biti potreban mit, ali on ga ne može svesno propisati. Mit može da “funkcioniše” samo ako se misli da je istinit i čovek ne može dugo i svesno i namerno “zavaravati” sebe.”– Mudrost nesigurnosti: Poruka iz doba anksioznosti, Alan Vots

Distrakcija kao mehanizam za suočavanje

Nedostatak odgovarajućih mitova dostupnih modernom pojedincu odigrao je ulogu u porastu psiholoških problema poput depresije i anksioznosti. Može biti zastrašujuće suočiti se sa misterioznom nepoznanicom univerzuma bez spoljašnih pomagala. U nemogućnosti da shvate univerzum i njihovo mesto u njemu, mnogi danas beže iz egzistencijalne anksioznosti koje ovo izaziva putem različitih distrakcija.

Lakše je napuniti svoj um bezumnom zabavom, brinući o tome šta radi ili nosi najnovija slavna osoba, nego biti prepušten samom sebi u suočavanju sa zabrinjavajućim egzistencijalnim pitanjima kao što su: Zašto sam ovde? Ko sam ja? Govoreći o pojedincu koji žudi za distrakcijom, Vots je napisao:

„Oči mu bez imalo odmora lete po televizijskom ekranu, novinama, časopisima, održavajući ga u svojevrsnoj ushićenosti bez krajnjeg oduška, što omogućavaju nizovi vidnih nadražaja sastavljeni od sjajnih automobila, prelepih ženskih tela i drugih senzualno doživljavanih površina, isprekidanih utočištima za lečenje pomoću šokova osetljivosti  kakvi su “interesi čovečanstva” – ranjavanje kriminalaca, raskomadana tela, srušeni avioni, borilački sportovi kojima se bave zbog visokih nagrada i zgrada koje ližu plameni jezici.”– Mudrost nesigurnosti: Poruka iz doba anksioznosti, Alan Vots

Da li je svesnost “greška”?

Za one od nas koji podignu pogled sa televizijskog ekrana i društvenih mreža i zapravo razmišljaju o smislu sopstvenog postojanja i univerzuma oko nas, može se učiniti primamljivim zaključiti da su ljudska bića proizvod evolucione „greške“. Možda je naša svest sposobna da shvati previše znanja i uvida, a bez umirujućeg balzama iluzija i mitova. Preslabi smo da bismo se suočili sa nepoznatim:

„Razumljivo je da se ponekad zapitamo da li život nije otišao predaleko u tom pravcu i da li možda nije bolje usmeriti tok evolucije u jedinom drugom mogućem pravcu – unazad, ka relativnom miru životinje, povrća i minerala.”– Mudrost nesigurnosti: Poruka iz doba anksioznosti, Alan Vots

“Prepuštanje” kao prosvetljenje

Vots razmatra ovu tačku, ali je ne prihvata. Predlaže drugo rešenje problema – potpuno i sveobuhvatno preusmeravanje načina života „puštanjem na slobodu“. Možemo se osloboditi sopstvene potrebe da se osećamo sigurno, želje da život bude značajan i ima smisla. Možemo „pustiti“ sva naša verovanja koja nas drže zatvorena i vezana za određeni ograničavajući pogled na svet. Mi možemo „pustiti“ svoje vezanosti za život i smrt. To nije lako i zahteva transformaciju svesti i stava, ali u očima Votsa savršeno je vreme za takvu transformaciju.

„Sadašnja faza ljudske misli i istorije posebno je zrela za ovo„ prepuštanje“. Naši umovi su bili pripremljeni za to upravo kolapsom verovanja u kojima smo tražili sigurnost. Sa stroge tačke gledišta, iako neobično, u skladu sa određenim religijskim tradicijama, ovaj nestanak starih stena i apsolutnih vrednosti nije šteta, već blagoslov. Skoro nas primorava da se sa stvarnošću suočimo sa otvorenim umovima.”– Mudrost nesigurnosti: Poruka iz doba anksioznosti, Alan Vots

„Prepustiti se“ je tako teško, jer imamo urođenu tendenciju da shvatimo stvari. Budući da smo svesni da sve teče i da će nam ono što imamo u nekom trenutku u budućnosti biti oduzeto, pokušavamo da stvari za koje smo vezani pretvorimo u kamen. Suviše se čvrsto držimo svojih voljenih i naših odnosa, činimo sve što je u našoj moći kako bismo zadržali mladolikost dok starimo i hvatamo se za naša verovanja kao da su nam predskazale tajne univerzuma i stoga ostajemo kruti i zatvorenih umova.

Ovaj pokušaj da shvatimo stvari osuđen je na neuspeh – jer svemir neprekidno i ravnodušno teče naspram naših želja. Pokušaj da se shvate stvari, da nepromenjivo postane promenljivo u suprotnosti je sa samom prirodom života. Život se uvek menja i teče, a svaki pokušaj ili želja da se to učini na drugi način uzaludan je i bezuman:

„Zaista, ovo je zajednički stav čoveka prema onome što voli. Veći deo ljudske aktivnosti osmišljen je tako da čini trajnim ona iskustva i radosti koja su samo ljubav, jer se menjaju. Muzika je oduševljenje zbog svog ritma i protoka. Ipak, u trenutku kada zaustavite tok i produžite notu ili akord nakon njenog vremena, ritam se uništava. Pošto je život takođe proces koji teče, promena i smrt su njegovi neophodni delovi. Raditi na njihovm isključenju znači raditi protiv života.” – Mudrost nesigurnosti: Poruka iz doba anksioznosti, Alan Vots

Prema Votsu, jedina opcija koja ostaje za one od nas u modernom dobu u kome su svi mitovi izgubili značaj i koji su neslavno svesni ravnodušne hladnoće univerzuma koja će s vremenom uništiti sve što volimo, uključujući i naš život, je da prihvatimo našu situaciju, skočimo u univerzalnu reku i krenemo zajedno da se vozimo:

boy-2099858_1280

„Jedini način da pronađete smisao u promeni jeste da zaronite u nju, da se krećete sa njom i da se pridružite plesu.” – Mudrost nesigurnosti: Poruka iz doba anksioznosti, Alan Vots

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Academyofideas

Leave a Reply