Karl Jung i Senka: Duboki citati i odlomci

Posted by

“Ako se prevaziđu, najintenzivniji sukobi ostavljaju osećaj sigurnosti i smirenosti koji nije lako poremetiti.” – Karl Jung

Razvoj senke i persone

“Sve te osobine, kapaciteti i sklonosti koji nisu u harmoniji sa kolektivnim vrednostima – sve što izbegava svetlost kolektivnog mišljenja se u stvari – sada okupljaju i formiraju senku, onu mračnu regiju ličnosti koja je nepoznata i neprepozna od strane ega. Beskonačan niz figura senke prisutan je u mitologiji i književnosti; iznova i iznova se takve figure pojavljuju i klanjaju pred ljudskom svešću, ali psihološko značenje ovog arhetipa protivnika nije još uvek sazrelo za čovečanstvo.” – Duboka psihologija i nova etika, Erik Njuman

“Persona je maska koju nosimo u odnosu na svet i druge ljude. Stvorena je kombinacijom socijalizacije, društvenih očekivanja, pojedinačnog iskustva sveta i prirodnih atributa i sklonosti pojedinca. Kombinuje elemente kako želimo da vidimo sebe, u idealnom slučaju i kako želimo da svet vidi nas, kao i kako svet vidi nas i kakvi želi da budemo. Persona definiše naš društveni identitet; ona je konstruisana u odnosu na uloge koje igramo u sopstvenom životu i u svetu, kako želimo da izgledamo i budemo viđeni. To je lice koje nosimo i predstavljamo, a koje je prihvatljivo za naše društvo. Ona nužno ne predstavlja to ko smo mi u stvari, već ko želimo da budemo u pretvaranju ispred drugih i mnogo puta i ispred sebe.” – Rat Bogova u zavisnosti, David Schoen

Potiskivanje senke i prevelika identifikacija sa personom

“Proširenje svetle strane svesti ima za posledicu da deo psihe koji je manje svetao i manje sposoban za svesnost je bačen u tamu do te mere da se pre ili kasnije u psihičkom sistemu dogodi razdor. U početku, to se ne prepoznaje kao takvo i zbog toga se projektuje – tj. pojavljuje se kao religijska projekcija, u obliku podele između sila Svetlosti i Tame.” – Simbolizam duha, Karl Jung

“Situacija koja je češća, a prosečnom čoveku poznatija je ona u kojoj se ego identifikuje sa etičkim vrednostima. Identifikacija se odvija identifikacijom ega sa personom. Ego se zbunjuje sa fasadnom ličnošću (što je u stvari u realnosti samo onaj deo ličnosti koji je prilagođen kolektivu) i zaboravlja da poseduje aspekte koji su u suprotnosti sa personom. To znači da je ego potisnuo stranu senke i izgubio kontakt sa mračnim sadržajima, koji su negativni i zbog toga se odvojio od svesnog sektora.” – Psihološki pristup dogmi o trojstvu, Karl Jung

Negativni efekti potiskivanja senke

Svako nosi senku i što je ona manje prisutna u svesnom životu pojedinca, to je mračnija i intenzivnija. Po svemu sudeći, to stvara nesvesnu prepreku, sprečavajući većinu naših dobronamernih ciljeva.” – Karl Jung

Senka-posedovanje i zavisnost

“Bliže ispitivanje tamnih karakteristika – to jest, inferiornosti koje čine senku – otkrivaju da imaju emocionalnu prirodu, neku vrstu autonomije i prema tome opsesivni ili bolje rečeno posesivni kvalitet.” – Karl Jung

“Na taj način, lična senka jača, ohrabruje i postaje zavisna od zavisničkog ponašanja da bi se izrazila, da bi imala bilo kakvo postojanje u svetlosti izvan ormara, tavana i podruma gde je bila zatvorena i skrivana tako dugo. Često zavisničko ponašanje dozvoljava ličnoj senki jedine prilike da živi i da bude. Što smo više odsečeni ili nesvesni svoje lične senke, to smo ranjiviji da se te senke oslobode u vidu zavisničkih ponašanja.” – Rat Bogova u zavisnosti, David Schoen

Integracija senke

“Ovo suočavanje je prvi test hrabrosti na unutrašnjem putu, test dovoljan da uplaši većinu ljudi, jer susret sa samim sobom pripada onim neprijatnijim stvarima koje je moguće izbeći dok god možemo projektovati sve što je negativno na okruženje. Ali ako smo u stanju da vidimo sosptvenu senku i podnesemo teret tog saznanja, onda je mali deo problema već rešen: barem smo izneli lično nesvesno. Senka je živi deo ličnosti i zato želi da živi u nekom obliku. Ne može se izopštiti iz postojanja ili racionalizovati do bezopasnosti. Ovaj problem izuzetno je težak, jer ne samo što izaziva celog čoveka, već ga i istovremeno podseća na njegovu bespomoćnost i neefikasnost.” – Karl Jung

“…ova integracija [senke] ne može se odvijati i imati korisnu svrhu ukoliko pojedinac ne može priznati tendencije povezane sa senkom i da im omogući neke mere realizacije – kombinujući ih, naravno, sa neophodnim kritikama. To vodi do neposlušnosti i gađenja, ali takođe i do samopouzdanja, bez koje je individualizacija nezamisliva.” – Psihološki pristup dogmi o trojstvu, Karl Jung

Senka i suočavanje sa zmajem

“U mitovima heroj je onaj koji pobedi zmaja, a ne onaj koga zmaj proždre. A ipak se obojica moraju baviti istim zmajem. Takođe, nije heroj onaj koji se nikada nije susreo sa zmajem, ili onaj koji je, ako ga je jednom video, izjavio da nije ništa video. Shodno tome, samo onaj koji je rizikovao bitku sa zmajem osvaja blago, “blago koje je teško dostići”. Samo on ima istinsko pravo na samopouzdanje, jer se suočio sa mračnim delom sebe i samim tim je dobio sebe. Ovo iskustvo daje određenu veru i poverenje, pesnice sposobnosti Jastvu da izdrži, da je sve ono što ga je iznutra ugrožavalo, napravio sam. Stekao je pravo da veruje da će uspeti da prevaziđe sve buduće pretnje istim sredstvima. Došao je do unutrašnje sigurnosti koja ga čini sposobnim za samopouzdanje. ” – Karl Jung

Prevod: Psiho ćoše

Izvor:  Academyofideas

Leave a Reply