Author Archives

psihocose

Psihoanalizirati ili ne – pitanje je sad!

Id, ego i super-ego

Prema Sigmundu Frojdu, ljudska ličnost je veoma kompleksna i poseduje više od samo jedne komponente. U njegovoj čuvenoj psihoanalitičkoj teoriji o ličnosti, ličnost se sastoji od tri elementa. Ta tri […]

Bipolarni poremećaj

Bipolarni poremećaj je dijagnoza koja se daje nekome ko doživljava ekstremne periode sniženih(depresivnih) ili povišenih (maničnih) raspoloženja. Šta je bipolarni poremećaj? Bipolarni poremećaj nekada se odnosio na maničnu depresiju i […]