Bipolarni poremećaj

Bipolarni poremećaj

Bipolarni poremećaj je dijagnoza koja se daje nekome ko doživljava ekstremne periode sniženih(depresivnih) ili povišenih (maničnih) raspoloženja. Šta je bipolarni poremećaj? Bipolarni poremećaj nekada se odnosio na maničnu depresiju i […]