Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Šta je trauma?

Šta pomislite kada čujete reč trauma? Da li pomislite na fizičku ili psihološku traumu? Imate li predodređene pojmove o tome kako trauma može uticati na ljudski razvoj? Tužno je da […]