Psihoterapija

Koraci procesa individualizacije

Individualizacija predstavlja autonomni proces postizanja individualne celovitosti doživljene kao psihološka potpunost. Prema Jungovim terminima, individualizacija predstavlja realizaciju tj. ostvarivanje sebe, što obuhvata i svesni i nesvesni deo. Da bi se […]