Psihoza

Šta je psihoza?

Uopšteno govoreći, psihoza znači gubitak dodira sa realnošću; to je simptom velikog broja mentalnih bolesti pre nego medicinsko stanje. U daljem tekstu možete naći detaljan opis psihoze, šta je uzrokuje, […]