Šizofrenija

Šizofrenija

Šta je šizofrenija? Šizofrenija je dijagnoza koja se postavlja osobama koje doživljavaju simptome psihoze, pored onoga što zovu ‘negativnim simptomima’. Psihoza može uključivati halucinacije, deluzije, paranoju i konfuzne misli i […]

Šta je trauma?

Šta pomislite kada čujete reč trauma? Da li pomislite na fizičku ili psihološku traumu? Imate li predodređene pojmove o tome kako trauma može uticati na ljudski razvoj? Tužno je da […]