Zlostavljanje

Vrste zlostavljanja

Nasilje je nažalost postalo ogroman problem u školama. Mesta gde mladi ljudi maltretiraju svoje nesigurne drugove i drugarice koji imaju bubuljice ili one koji nisu među atraktivnijim klincima u odeljenju. […]

Šta je trauma?

Šta pomislite kada čujete reč trauma? Da li pomislite na fizičku ili psihološku traumu? Imate li predodređene pojmove o tome kako trauma može uticati na ljudski razvoj? Tužno je da […]