Kako je najbolje da odreagujete kada neko viče na vas u besu

Vikanje je tema jedinstvena za svaku osobu na ovoj planeti zato što je svako podigao svoj glas u besu bar jednom u toku svog života. Neki ljudi viču na dnevnom nivou, ali smo svi mi odgovorni za vikanje u nekoj tački našeg života. Postoje različiti načini reagovanja na ponašanje osobe koja viče, reagovanje  koje može pomoći da se ponašanje preusmeri, pre pogoršanja situacije.