samotranscendentnost

Samotranscendentnost – šta to znači?

Samotranscendentnost je koncept stvaranja ličnog napretka u različitim oblastima – fizičkoj, mentalnoj, duhovnoj. Samotranscendentnost podrazumeva prevazilaženje prethodnih dostignuća i proširivanje sopstvenih kapaciteta. “Postoji sam jedan san Koji će uvek biti […]