sazrevanje

Bolno odrastanje

Jedna od najvažnijih stvari koje sam skoro shvatila je da izuzetan rast proizilazi iz izuzetne patnje. Primetila sam da su me najteži periodi mog života naučili najvrednije lekcije. Radila sam […]